A Guide to Global Health Diplomacy

A Preventív Medicina Alapítvány anyagi támogatásával elkészült a svájci The Graduate Institute of International and Development Studies 2021-ben megjelent “A Guide to Global Health Diplomacy” kiadványának magyar fordítása, amely minden, az egészség ügyének érvényt szerezni kívánó szakember számára iránymutatást, jól hasznosító gyakorlati útmutatást ad. A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, mint meghatározó jelentőségű forrásmunkát, ezúton tesz elérhetővé nemcsak a népegészségügyi képzést és kutatást folytató hazai intézmények, de minden érdeklődő, az egészség ügyének alapvető fontosságát felismerő, azt támogató és az ország gyarapodásához a lakosság egészségi állapotának javításán keresztül is tenni akaró szakember számára.

A kiadvány letölthető itt.