Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék
 

preventiv

Vezető: Dr. Kiss-Tóth Emőke PhD.
Vezető elérhetősége: e-mail: emoke.kiss-toth@uni-miskolc.hu Tel: +36-46/365-541
Címe: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület

 

A Tanszék főbb profilja

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszéke 2009-ben alakult. Az Egészségtudományi Kar küldetésével összhangban elsősorban az Észak-Magyarországi régió számára kíván magas szintű egészségtudományi képzéssel rendelkező diplomás szakembereket képezni. Ennek érdekében a tanszék elsősorban az egészségügyi gondozás és prevenció, valamint az ápolás betegellátás alapszakok képzéseit segítő oktatási és kutatási tevékenységeket végez. 
 
A tanszék munkatársai az oktatási tevékenységen felül tudományos kutatásokban, egyetemi és helyi szintű, valamint munkahelyi egészségfejlesztési programokban vesznek részt.

Néhány említésre méltó példa ezek közül:

 • A Miskolci Egyetem valamennyi karának hallgatói számára biztosítja intézményi szabadon választható kurzus keretében a csecsemő és kisgyermekgondozás, valamint az egészségfejlesztési ismeretek oktatását. 
 • A Tanszék oktatóinak irányításával több hallgató végez kutatómunkát, melynek eredményeit a helyi és az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon sikeresen mutatják be. 
 • A Selye János Szakkollégium keretei között egészségmagatartással kapcsolatos kutatások kutatóműhelye működik, melyhez a pályaszocializációs és értékfeltáró, valamint az egészségfejlesztési kortárs oktatási alprogramok kötődnek. 
 • A tanszék közreműködik a Miskolci Egyetem Egészségfejlesztési Stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.
 • A tanszék kezdeményezésére az egyetem területén Baba-mama szobák kerültek kialakításra, mely hozzájárult ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem 2022-ben elnyerje a „Családbarát Egyetem” címet a Három Királyfi Három Királylány mozgalom Alapítványától. 
 • A tanszék munkatársai évek óta részt vesznek  a CIVIL-Díjas #nemluxustáska országos adománygyűjtő akció koordinálásában és lebonyolításában.
 • A Magyar Rákellenes Ligával és a Mellrákinfó Egyesülettel együttműködve a tanszék hagyományteremtő módon szervezi a „Rózsaszínű séta az emlőrák megelőzéséért” kampányt a Miskolci Egyetemen.
 • Az európai méhnyakrák megelőzési hét keretében a tanszék oktatói a Coloplast cég munkahelyi egészségfejlesztő programjában vettek részt tudományos előadásokkal.

Kutatási tevékenység

 • A pályaszocializáció és értékre nevelés az egészségtudományi képzésekben.
 • A hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapotának és egészségmagatartásának vizsgálata.
 • A népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálatok hatékonyságának mérése.
 • Iskoláskorúak egészségi állapotának és egészségmagatartásának vizsgálata.
 • Egészségfejlesztés helyzete és lehetőségei az Észak-Magyarország régió középiskoláiban: fókuszban a szabadidős fizikai aktivitás.
 • Felsőoktatásban tanuló hallgatók mentális állapotát, az észlelt stressz mértékét meghatározó tényezők vizsgálata.
 • A kompetenciamenedzsment értelmezési tartománya és értékkészlete a védőnői hálózatban.
 • Terhességi immunológia, endometriosis immunológiája, terhességi trofoblaszt betegségek immunológiája, onkogenetikája és endokrinológiája, habituális vetélés immunológiája.
 • Nemi érési zavarok, növekedési zavarok, Turner-szindróma.
 • A postmenopauzális hormonpótló kezelés népegészségügyi jelentőségének vizsgálata.
 • Az intrauterin növekedési retardáció előfordulásának és klinikai jelentőségének kutatása.
 • Saját fejlesztésű új módszer (MDN-system) alkalmazása a perinatális mortalitás nemzetközi összehasonlító vizsgálataihoz.

Oktatás

A Tanszék oktatási feladata elsősorban az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány, valamint az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, továbbá a szakvédőnő mesterképzési szak hallgatóinak képzése, a képzésekhez kapcsolódó szakmai tantárgyak oktatása, tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése, az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása.  
A tanszékhez kötődő tantárgyak – a teljesség igénye nélkül – a szociológia, az egészségfejlesztés, a pszichológia, az ápolás és betegoktatás, a védőnői munka módszertana, a szülészet-nőgyógyászat és a gyermekgyógyászati ismeretek tématerületén segítik az Egészségtudományi Kar, illetve az egyetem más karán hallgatók képzését. 


Projektek az elmúlt 10 évben, melyben tanszékünk oktatói részt vettek:

 • „Főnix ME” - Megújuló Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015
 • Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése - EFOP-3.6.1-16-2016-00011
 • „Dual Drive University” A Miskolci Egyetem duális, és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése EFOP. 3.5.1-16-2017-00002
 • Tématerületi Kiválósági Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram TKP2021-NKTA-22 Miskolci Egyetem
 • TINLAB Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium „A középiskolában oktatató tanárok jólléte Magyarországon” című alprojekt
 • EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 „Komplex népegészségügyi szűrések” című projekt Nemzeti Népegészségügyi Központ

Szakértői tevékenység

 • NKFI pályázatok bírálata.
 • Folyóirat szerkesztés, kéziratok, tankönyvek, jegyzetek lektorálása.
 • Szakmai egyesületek munkájában való részvétel.
 • MTA szervezeti tisztségek ellátása.
 • PhD értekezések bírálata, védéseken bizottsági tagság.
 • Habilitációs eljárásban való részvétel.
 • Egyetemi tanári, tanszékvezetői pályázatok bírálata.

A tanszékhez köthető publikációk:

Preventív Egészségtudományi Tanszék összes közleménye 2009-2021 között: 367 db, melyből 210 db folyóirat, 12 db könyv, 72 db könyvrészlet található. Az összes idézetek száma:252.

Forrás: Magyar Tudományos Művek Tára:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=12851

Publikációk a 2022. évből:

 • Rucska, A., Kiss-Tóth, E. Changes in Career Socialization and Work Values among Students Studying in Higher Education in Health Sciences PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 16:4pp. 100-105. , 6 p.(2021)
 • Rucska, A., Kiss-Tóth, E., Lakatos, Cs.  Changes of the Employees’ Stress Level during Three Waves of the COVID-19 Pandemic in Disadvantaged Hungarian Regions JOURNAL OF BEHAVIOR STUDIES IN ORGANIZATION Behavior Studies in Organizations, 2021, 6. kötet, pp. 25-36. , 12 p. (2022).
 • Beregi, E., Bognár, J.  A tanulók fizikai aktivitásának szerepe az iskolai egészségnevelési programokban In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok,Komárom, Szlovákia : International Research Institute s.r.o. (2022) 340 p. pp. 127-135. , 9 p.
 • Beregi, E. Abaúji térség felnőtt lakosságának egészségmagatartása, különös tekintettel a fizikai aktivitásra, szabadidő aktív eltöltésének lehetőségeire In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Az ember és gazdagsága egészséges és biztonságos környezetben Komárno, Szlovákia : International Research Institute (2022) 379 p. pp. 207-215. , 9 p.
 • Fogarasi, AI., Benczik, M., Moravcsik-Kornyicki, Á., Kocsis, A., Gyulai, A., Kósa, Zs. The Prevalence of High-Risk Human Papillomavirus in Hungary-A Geographically Representative, Cross-Sectional Study. Pathol Oncol Res. 2022 Jun 15;28:1610424. doi: 10.3389/pore.2022.1610424.
 • Fülöp, V., Lakatos, K., Demeter, J., Végh, Gy. Az anyai mikrobiom hatása a magzatra és újszülöttre ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE (1218-2583 ): 29 10 pp 54-63 (2022)
 • Fülöp, V., Lakatos, K., Demeter, J., Végh, G., & Pállinger, É. (2022). A decidualizáció klinikai vonatkozásai, Orvosi Hetilap, 163(46), 1823-1833. doi: https://doi.org/10.1556/650.2022.32626
 • Gáspárné Keller, A. ZS., Simon, N. Apai jelenlét a kisgyermekgondozásban EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE (2063-2142 ): 12 Supplementum 1 pp 50-56 (2022)
 • Gyulai, A., Takács, P., Sárváry, A. Moravcsikné Kornyicki, Á., Árváné Egri, Cs., Csire, TB., Kósa Zs.  A népegészségügyi célú méhnyakszűrésben résztvevő védőnők szakmai attitűdjének vizsgálata Aranypajzs (2939-5704 2939-595X): 1 2 pp 6-23 (2022)
 • Gyulai, A., Nyemcsok, E., Masa, A., Simon, N.  Középiskolai tanulók jelentudatos táplálkozási szokásainak összehasonlító vizsgálata Békés megyében EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE (2063-2142 ): 12 2 pp 22-37 (2022)
 • Lakatos, K., González, G., Hoballah, J., Brooker, J., Jeong, S., Evans, C., Krauledat, P., Hansen, WP., Elias, KM., Patankar, M., Fülöp, V., Konstantinopoulos, PA., Cramer, DW. Application of a novel microscopic technique for quantifying CA125 binding to circulating mononuclear cells in longitudinal specimens during treatment for ovarian cancer. J Ovarian Res. 2022 Feb 26;15(1):28. doi: 10.1186/s13048-022-00957-7. 
 • Lakatos, KF., Hasselblatt, K., Fülöp, V., Végh, GL., McElrath, T., Berkowitz, RS., Elias KM. Isolation and culture of decidual natural killer cells from term placenta and complete hydatidiform mole. J Reprod Immunol. 2022 Mar;150:103475. doi: 10.1016/j.jri.2022.103475. 
 • Lakatos, K., Elias, K. M., Berkowitz, R. S., Hasselblatt, K., Végh, G., & Fülöp, V. (2022). A természetes ölősejtek szerepe az anyai-magzati immunhomeostasis fenntartásában, Orvosi Hetilap, 163(19), 734-742. doi: https://doi.org/10.1556/650.2022.32458
 • Lukács, A., Wasilewska, M., Sopel, O., Tavolacci, MP., Varga, B., Mandziuk, M., Lototska, O., Sasvári, P., Krytska, H., Kiss-Tóth, E., Ladner, J. Risk of eating disorders in university students: an international study in Hungary, Poland and Ukraine. Int J Adolesc Med Health. 2020 Jun 9;33(6):415-420. doi: 10.1515/ijamh-2019-0164. 
 • Németh G. A tórikus műlencse tervezési és sebészi gyakorlata SZEMÉSZET (0039-8101 ): 159 3 pp 100-111 (2022)
 • N. Simon, E. Kiss-Tóth & B. Fodor (2022) Positive effect of COVID pandemic on the depression, stress and insomnia among first-year university students, Journal of Further and Higher Education, DOI: 10.1080/0309877X.2022.2143258 
 • Perge, A. Hátrányos helyzet és a női intimhigiéné kérdésköre NÉPEGÉSZSÉGÜGY (0369-3805 ): 99 2 p. 31. (2022)
 • Perge, A., Sztojev-Angelov, I., Rucska, A. Ember-állat interakció: Emocionális hatás vizsgálata menhelyi kutyákkal kialakított kapcsolat során In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Az ember és gazdagsága egészséges és biztonságos környezetben Komárno, Szlovákia : International Research Institute (2022) 379 p. pp. 161-168. , 9 p.
 • Podhorszky, Á., Kiss-Tóth, E., Rucska, A., Helyzetkép a miskolci hajléktalanszállón tartózkodó nők életéről EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE 12:Supplementum 1 pp. 114-125. , 12 p.(2022)
 • Rucska, A., Kiss-Tóth E., Mentálhigienes helyzetkép a halmozottan hátrányos helyzetű régióban. NÉPEGÉSZSÉGÜGY (0369-3805 ): 99 2 p. 48. (2022)
 • Ságodi, L. Szita, I. Ságodi, L. Kiss-Tóth E. A bélmikrobióta és az obesitas összefüggése - irodalmi áttekintés ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE XXVIII. évf.7. szám pp. 59-62. , 4 p. (2021)
 • Ságodi, L., Sólyom, E., Ságodi, L., Jr., & Almási, A. (2022). Összefüggés a bél-hiperpermeabilitás és az elhízás között, Orvosi Hetilap, 163(32), 1261-1267. doi: https://doi.org/10.1556/650.2022.32542
 • Szőgyéni V., Simon N. Az örökbefogadás gondolatától az örökbefogadásig EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE (2063-2142 ): 12 Supplementum 1 pp 179-184 (2022)
 • Sztojev-Angelov, I., Kiss-Tóth, E. A lakosság táplálkozási szokásainak vizsgálata, különös tekintettel a felnőtt populáció körében Borsod-Abaúj Zemplén megye halmozottan hátrányos helyzetű településein In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Az ember és gazdagsága egészséges és biztonságos környezetben Komárno, Szlovákia : International Research Institute (2022) 379 p. pp. 234-240. , 7 p.
 • Varga-Juhász E.C., Simon N. A gyermek- és felnőttellátásban dolgozó gyógytornászok kiégésének összehasonlító vizsgálata EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE (2063-2142 ): 12 Supplementum 1 pp 205-213 (2022)

Tagok (elérhetőséggel)