Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Tarkó Klára Vezető: Dr. habil Tarkó Klára, főiskolai tanár

 Elérhetősége: tarko@jgypk.szte.hu, +36 62 544-737, közvetlen mellék: 6279, mobil: +36 70 953 5295

 Cím: Szeged 6725 Boldogasszony sgt. 6.

 

 

 


Fő profil

Az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézete és jogelődjei az 1992 óta formálódó képzési palettájának keretében képez szakembereket egészségfejlesztő, egészségnevelő és mentálhigiénés szakfeladatok ellátására. Az Intézet alapítója – Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna, Professzor Emerita –, intézetvezetője – Dr. habil. Tarkó Klára és az intézet oktatói olyan képzések alapítását és indítását tűzték ki célul, melyek révén a nálunk végzett szakemberek a mindennapi életet leginkább befolyásoló közösségekben, szervezetekben képesek elősegíteni, hogy az emberek nagyobb befolyásra tegyenek szert az egészségüket és jó közérzetüket meghatározó természeti és társadalmi környezet felett, valamint ők maguk is – az életmódjuk, szokásaik alakítása révén – változzanak egészségük érdekében.

Az Intézet a holisztikus egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztés, lelki egészségfejlesztés és mentálhigiéné területén széleskörű oktatási tapasztalatokkal rendelkezik az alapképzésben, a mesterképzésben, a tanári mesterképzésben, a szakirányú továbbképzési szakok esetében és ezen belül is kiemelten a pedagógus szakvizsga programokban. A multidiszciplináris összetételű, a szociológia, a pszichológia és a pedagógia területén jártas szakemberekből álló Intézet tevékenységében az oktatás mellett a kezdetektől fogva jelentős szerepet kapott a kutatómunkához és a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó publikációs tevékenység, valamint a hazai és nemzetközi pályázati tevékenységhez kapcsolódó egészségfejlesztési praxis. Az Intézet nemzetközi beágyazottságát nemzetközi tudományos tagságai, tisztségei, pályázati munkái, kapcsolatai fémjelzik.

Főbb kutatási tevékenység

 • A holisztikus egészségfogalomnak megfeleltetett életmód-feltárás és összefüggései az Antonovsky-féle koherencia-érzettel, a Szeged-Csanádi Egyházmegyében.
 • Felkészülés a sikeres gyermekvállalásra (EFOP-3.6.1-16-2016-00008)
 • „Mentorházak és mentorhálózat kialakítása a koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” – interjúk koraszülöttet nevelő szülőkkel (EFOP-1.2.10-16)
 • Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás
 • Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen; Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen (TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004))
 • Egészséges életmód kutatás 5. – 12. évfolyamos tanulók körében (empirikus kutatás a Dél-Alföldi régióban);
 • PhD kutatások:
  • Az olvasás, a tanulás és a metakogníció kapcsolata iskoláskorban.
  • A fogyasztói döntéseket meghatározó pszichológiai tényezők feltárása, különös tekintettel az idői perspektíva és az önkontroll fogyasztói választásokban játszott szerepére.
  • 20. század eleji családkép a közoktatás dokumentumaiban.
  • A gyermekkori kötődési traumák és az antiszocialitás közötti összefüggések vizsgálata, különös tekintettel a családjukból kiemelten nevelkedők kötődési mintázatára, problémáira.
  • Problémás mértékű internethasználat, az online agresszió és prevenciós lehetőségeik.
  • A felsőoktatásban dolgozók egészségi állapotának és életmódjának vizsgálata és a munkahelyi egészségfejlesztés jelentőségének alátámasztása.
  • Az egészség, lelki egészség vizsgálata összefüggésben a család-munka interferenciával.
  • Az egyensúly eszméje a reformpedagógiában, mint ideáltipikus nevelési eszmerendszerben.
  • Az egyensúlyi paraméterek vizsgálata.

Oktatással kapcsolatos tevékenység

Képzések (alapítás, indítás), multiplikátorképzés:

 • 1991 – 30 órás egészségnevelési kurzus (JGYTF)
 • 1992 – Országos Tanártovábbképző Akadémia (1 hét, 300 résztvevő)
 • 1992 – Egészségfejlesztő mentálhigiénikus posztgraduális képzés (2005-ig 2008 fő kiképzett)
 • 1996 – nappali tagozatos, főiskolai szintű egészségtan tanár szak
 • –          30 órás regionális képzések segítő foglalkozásúak számára (10 település, 416 fő)
 • 1998 – Egészségnevelés mentálhigiéné 120 órás továbbképzés, pedagógusoknak
 • 1999 – Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsga
 • 2001 – Egyetemi szintű egészségtan tanár szak
 • 2004 – Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő program
 • 2006 – Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak (Rekreációszervező, Egészségfejlesztő, Kisebbség egészségkoordinátor szakirányokkal – ma specializáció)
 • 2008 – Egészségfejlesztés tanár master
 • 2010 – Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak
 • 2010 – Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • 2011 – Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak
 • 2011 – Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
 • 2019 – Mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterképzési szak
 • Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak
 • Az aktuális képzések tájékoztatói megtekinthetők: http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/01Felvetelizok/felveteli.html

Szakértői tevékenység

Projektek

2001. 10. 25. – 2004. 10. 01. - SOCRATES/COMENIUS 2.1 program - a tanárok alap- és továbbképzése területén nemzetközi pályázati projektkonzorcium vezetése. Integrated programmes for lower primary teacher training, referencia szám: 94320-CP-1-2001-1-HU-Comenius-C21. Partnerek: Escola Superior de Educacao de Lisboa (PT); Pädagogische Akademie des Bundes in Wien, (A).

2002. 10. 01. – 2005. 10. 01. - SOCRATES/COMENIUS 2.1 program - a tanárok alap- és továbbképzése területén nemzetközi pályázati projektkonzorcium vezetése. CANDOR - Changing the Attitude of teachers through Normal and Distance learning for Open human Relationships, Reference No.: 106198-CP-1-2002-1-HU-Comenius-C21. Partnerek: Manchester Metropolitan University, MMU Cheshire (UK); Universitat Lueneburg (D)

2002. 10. 01. – 2004. 03. 31. - HU 0008-02 “A képzésből a munka világába való átmenet támogatása” Phare program “A kisebbségi koordinátorok pedagógus szakvizsga képzési programjának kidolgozása” projektje (HU0008-02-01-0047) vezetése.

2004 – 2007 - Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatási konzorcium vezetése. Partnerek: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra, Szlovakia; Uniwersytet Ślaski Katowice, Lengyelország; Univerzita Hradec Králové, Csehország; Kapcsolódó nyertes pályázat: International Visegrad Fund Standard Grant No. 10049-2006-IVF

2005-2006 - A Nemzeti Népegészségügyi Programhoz kapcsolódó „Egészségfejlesztés oktatása a pedagógusképzés és a pedagógusok számára szervezett szakirányú továbbképzés keretében” pályázat megvalósításában az Intézet, az SZTE Általános Orvostudományi Karának, illetve a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar más tanszékeinek szakembereivel egy egészségfejlesztési kurzust alakított ki.

2011. 11. 24. – 2015. 02. - „Family and Lifestyle in the Visegrad Countries (I. and II.). Visegrad University Studies Grant No. 61000015. nemzetközi projekt vezetése. Kurzuskidolgozás és működtetés. Partnerek: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra, SK; Uniwersytet Ślaski Katowice, PL; Univerzita Hradec Králové, CZ;

2012. 06. 15. – 08. 19. - Konferencia Nagyköveti program, Magyarország, mint lehetséges konferenciahelyszín népszerűsítése. Eredmény: 2013. szeptember 18-20. – Leisure, health and well-being c. nemzetközi konferencia megrendezése

2015. 06. 17. – 2015. 11. 30. „Egy lépés az egészségünkért - Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja” TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004 pályázat keretében, Lelki egészség felmérés Csongrád-megyei középiskolások, egyetemi hallgatók és felnőtt lakosság körében. Résztvevő.

2015. 04. 01. – 11. 30. Egészségtudományi, egészségipari innovációs hálózat kialakítása a dél-alföldi régióban a transzlációs medicina megalapozására TÁMOP-4.2.6-14/1. 1.2 altéma: Egyéni és közösségi életmódkutatások. Résztvevő.

2017. 06. 01. – 2021. 05. 31. EFOP-3.4.3-16-2016-00014 „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” Szakmai vezetés és részvétel.

2017.03.01. - 2021.02.28. EFOP-3.6.1-16-2016-00008 „Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” Alprojekt: Multidiszciplináris szűrő és diagnosztikus vizsgálatok kidolgozása, melyek a várandós és a magzat testi-lelki jólétét biztosítják, ezáltal hozzájárulnak az egészséges gyermek születésének elősegítéséhez. Résztvevő.

Publikációk

Az Intézet kiadványai megtekinthetők a http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/05Kiadvanyok/kiadvanyok.html weboldalon. A tagok publikációi megtekinthetők az MTMT-ben.

Intézeti Hírmondó (2013 óta) - az intézetben folyó oktatói és hallgatói tevékenységekről olvashat az érdeklődő. Az írások főként hallgatóink tollából születnek. http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/02Hirlevel/IntezetiHirlevel.html

Terep-szemle - Terepgyakorlati hallgatói és oktatói műhelymunka eredményeit bemutató intézeti kiadvány. http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/10TerepSzemle/Terep_Szemle.html

 

Tagok:

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei:

 • 2019. 11. 21. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a SZAB Székházban került megrendezésre A holisztikus egészségmeghatározás és a koherencia elmélet kettőssége – elmélet és empíria című tudományos felolvasó ülés, melyet az MTA TABT Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottság és az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet szervezett.
 • 2019/2020-as tanévben Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak indítása. (http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/01Felvetelizok/KEPZESEK/12_MA_Mental.html)
 • 2019. 05. 03. Az Intézet Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szakja megrendezte az HAUTE COUTURE álomvilágától a FAST FASHION-ig című hallgatói konferenciáját. A REÖK-ben tartott rendezvényen korunk divatjának változásait tekintették végig a 20. század második felétől napjainkig.

A következő egy év fontosabb eseményei:

 

Egyéb:

Az Intézet az alábbi egyetemekkel tart fenn tartós, több éves munkakapcsolatot: Universitat Bielefeld, Facultat Gesundheitswissenschaften, Bielefeld, D; Escola Superior de Educacao de Lisboa, Lisszabon, PT; Turun Yliopisto, Turku, SF; Manchester Metropolitan University, MMU Cheshire, Crewe, UK; Fachhochschule JOANNEUM Geselischaft mbH, Bad Gleichenberg, A; University College Sealand, Soroe, DK; Brunel University West London, UK; Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), D; Liverpool John Moore’s University, UK; Leuphana Universitat Lueneburg,, Lueneburg, D; University of Silesia, Katowice, PL;, Jagellonian University, Krakow, PL. University of Hradec Králové, CZ., Constantine the Philosopher University, Nitra, SK.

 

Az Intézet oktatóinak tudományos közéleti tevékenységét bizonyítja, hogy 1999-ben megalapították a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság (ma Szegedi Területi Bizottság) Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságát. A munkabizottság hazai és nemzetközi elismertségű szakemberek munkáinak, valamint az aktuális intézeti kutatási eredmények bemutatására szolgáló tudományos felolvasóüléseket rendez. 1999 óta 20 ilyen rendezvényre került sor. Az intézet a munkabizottság elnökségi és tagsági munkájában aktívan részt vesz. Az Intézet oktatói az alábbi tudományos társaságok aktív tagjai: Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, European Public Health Association, International Sociological Association RC 13 Sociology of Leisure; STARS: Society for Theory and Research on Salutogenesis.