Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék

Dr. Bíró Klára  

  Vezető: Dr. Bíró Klára

  Elérhetősége: kbiro@med.unideb.hu , +36 52 411 600/ 55009 mellék

  Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

 

 

 

 

Fő profil

A Tanszék fő célja az egészségügyhöz kapcsolódó szervezési, vezetési ismeretanyag átadása, s az, hogy ezáltal szerepet vállaljon a szakember utánpótlás biztosításában. Alapvető célkitűzés, olyan céltudatos vezetők és széles látókörű szakemberek képzése, támogatása, akik hozzájárulhatnak az egészségügy-, s így a társadalom fejlődéséhez egy átalakuló világban. A célok megvalósulását a Tanszék az  egészségügyi menedzser mesterképzés biztosításával kívánja elérni.

A tanszéki kutatások célja az egészségügyi ellátás és népegészségügyi szolgáltatások elemzése, valamint működésük feltételrendszerének feltárása, továbbá az egészségügyi minőségbiztosítás és fejlesztés egyes területeinek specifikálása. A vizsgálatok az értékalapú egészségügyi ellátásra, a gyógyszer használat kérdéskörére, a minőségügyre és az orvos-beteg kapcsolatra fókuszálnak. A Tanszék munkatársai 2007 óta 52 folyóirat cikket publikáltak hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban.

A Tanszék feladatának tekinti az egészségügyi menedzsment, a minőségbiztosítás, valamint az egészségügyi jog és egészség-közgazdaságtan területén a szakértői közreműködést szakmailag releváns projektek tervezésében, megvalósításában és monitorozásában, továbbá az egészségügyi/ népegészségügyi szakterületen pályázatok összeállításában és irányításában. A Tanszék az évek során több TÁMOP, GINOP és EFOP pályázatban is aktívan részt vett.

 

Tagok

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei

  • 2020. július 27., 2020-ra felvett egészségügyi menedzsment szakos hallgatók. A 2020-as felvételi adatok alapján növekvő hallgatói létszámmal indul a Tanszéken az egészségügyi menedzsment MSc képzés. A magas jelentkezési számnak köszönhetően ez a mesterképzés az egyik legnépszerűbb a Debreceni Egyetemen.