Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

MoizsMariann

Vezetője: Dr. Moizs Mariann PhD

Elérhetősége: foigtitk@kmmk.hu; 06/82-501-301

Címe: 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.


Fő profil

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Délnyugat-Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, mintegy 400 ezer lakos ellátásáért felel. 33 aktív és 13 krónikus fekvőbeteg osztállyal rendelkezik. Évente mintegy 60 ezer fekvőbeteget, közel 150 szakrendelésén 1,2 millió járóbeteget lát el. Átfogó megelőző-gyógyító tevékenysége a prevenciótól kezdve, a diagnosztikán át  felöleli a járóbeteg-ellátás, az aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, a rehabilitáció és hospice, valamint a gondozás területét.
Országosan elismert speciális profiljai és szakmai team-jei: onkológia, hematológia, kardio- és cerebrovaszkuláris ellátás, kardiális és neurointervenció, neurológia és neurorehabilitáció,  gasztroenterológia, sebészet, baleseti sebészet, ortopédia, sürgősségi ellátás, képalkotó diagnosztika, egészségmegőrzés- és fejlesztés.


Oktatással kapcsolatos tevékenység

Az intézmény négy hazai orvostudományi egyetem által együttesen akkreditálva vesz részt az orvos / szakorvos képzésben. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának és Egészségtudományi Karának oktató kórháza, valamint a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának gyakorló kórháza. Együttműködési megállapodások keretében a graduális és posztgraduális képzésekben részt vevő orvostanhallgatók, orvosok, non-doktorok és szakdolgozók számára biztosít évközi és nyári gyakorlóhelyet, az egészségügyi szakképzés közel teljes spektrumát kínálva. A szakorvosképzésben részt vevőknek gyakorlati helyszínt nyújt. Szakmaspecifikus és szabadon választható képzéseket, továbbképzéseket, tanfolyamokat, konferenciákat szervez az orvosi és szakdolgozói szakterületeken egyaránt.


Szakértői tevékenység

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a Magyar Tudományos Művek Tárának hivatalosan regisztrált tagintézménye. A tudományosan minősített munkatársak száma ötven, tíznél több kolléga habilitációval rendelkezik, egy  a MTA doktora. 

 

Publikációk:

A Kórház égisze alatt évente átlagosan 70 tudományos közlemény születik, melyek összesített éves impaktfaktor értéke 30 és 40 között. A munkatársak évente átlagosan százas nagyságrendben tartanak tudományos konferencia-előadásokat és poszter-prezentációkat, melyeknek mintegy 10%-a külföldi szakmai fórumokon történik. Az intézmény rendszeresen otthont ad – hazai és nemzetközi meghívott előadókkal – regionális és országos tudományos konferenciáknak is.
2019. évben MTMT-ben rögzített publikációk száma: 80 db (idézettség: 612 db – független: 506 db)

 • SJR Q1 besorolású cikk: 17 db
 • SJR Q2 besorolású cikk: 7 db
 • SJR Q3 besorolású cikk: 7 db
 • SJR Q4 besorolású cikk: 13 db
 • 2019. évi kumulatív H-index: 3429
 • 2019. évi kumulatív impakt faktor: 146,246
   

Tagok

 • Dr. Moizs Mariann, főigazgató, 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32., foigtitk@kmmk.hu  
 • Prof. Dr. Repa Imre, stratégiai igazgató, 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32., repa.imre@kmmk.hu  
 • Dr. Papp Erzsébet, orvosigazgató, 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. orvosigazgato.titkarsag@kmmk.hu
 • Dr. Héra Eszter, ápolási igazgató, 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32., apigtitk@kmmk.hu  
 • Szörényiné Ványi Gabriella, egészégfejlesztési iroda vezető, 7400, Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32., szorenyine@kmmk.hu 

 

Egyéb

Kaposváron 11 éve működik a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda. Az egységet az országban elsőként, modell-értékkel hozta létre a kórház vezetése, azzal a céllal, hogy magas szakmai színvonalú segítséget nyújtson a kaposváriak, somogyiak számára egészségük megőrzéséhez és a betegségek megelőzéséhez. Rendszeresen szervez életmódváltó programokat, cégeknek és közintézményeknek munkahelyi egészségfejlesztési programokat, valamint Somogy megyében a népegészségügyi szűréseket is koordinálja. Egészségneveléssel, edukációval segíti az óvodai, iskolai és közösségi egészségfejlesztést a városban és a megyében.
Új programja a Kaposvár Megyei Jogú Várossal szoros együttműködésben meghirdetett „Egészség Legyen! – Kaposvár 2030” átfogó stratégia. Célja, hogy Kaposvár 2030-ra hazánk egyik legegészségesebb városa legyen, a legszélesebb körű társadalmi, civil, szakmai összefogás eredményeként.