Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

Vezető: Dr. Kolozsvári László Róbert
Vezető elérhetősége: kolozsvari.laszlo@med.unideb.hu
Címe: 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.

Befejezett projektek

 • Feel4Diabetes (Horizon2020) Families across Europe following a healthy lifestyle for Diabetes prevention” (2014-2019)
 • International Atomic Energy Agency (2016-2019) Technical Cooperation Programme
 • Applying nuclear techniques to design and evaluate interventions to prevent and control obesity in adolescents in South-Eastern Europe”
 •  EUropean Refugees-HUman Movement and Advisory Network (2016)
 • EUR-HUMAN project kiadványa
 • APRES (7FP) The Apropriateness of PREScribing antibiotics in primary care in Europe with respect to the antibiotic resistance” (2009-2013) 
 • QUALICOPC (7FP)  QUALIty and COsts of Primary Care in Europe (2011-2012)  
 • SWEET  (7FP) Better control in pediatric and adolescent diabeteS: Working to crEate C+nTres of Reference (2008-2011)
 • EUCCLID EUropean study on Care and CompLIcations in patients with type 2 Diabetes in Primary Care. (2007-2008)
 • PREVENTISSIMO-e-Health  eszközök segítségével megvalósítható prevenciós és intervenciós eljárások” (K+F pályázat: 2011-2012)
 • RIGHT (6FP) Reducing diagnosis and treatment risks by leveraging know ledge and practices of health care professionals. (2006-2008)
 • A kardiovaszkuláris veszélyeztetettség vizsgálata a felnőtt lakosság körében és gyermekkorú rizikócsoportokban (ETT: 2001-2003.)

Országos Alapellátási Intézet programjai

 • A dohányzásról való leszoktatás a „minimális intervenció" alkalmazásával (2005)
 • A népegészségügyi program megvalósítása (2002-2003)
 • Alkohológia az alapellátásban (2004)
 • Korai kardiovaszkuláris prevenció a gyermekkorban (2005)
 • Mentálhigiéne az alapellátásban (2004)

Tanszékünk oktatói az ÁOK V. évfolyamán oktatják a Családorvostan c. 1 féléves tárgyat, 5 héten keresztül, alkalmanként kétórás szemináriumok keretében. A tárgy teljesítésének feltétele a szemináriumokon való részvétel, illetve a kurzus végén tett írásbeli záróvizsga.
Az ÁOK IV. évét követően a hallgatók egyhetes praxisgyakorlatot töltenek el az oktató háziorvosoknál. A graduális tanulmányi felelős segít abban, hogy a lakóhelyhez legközelebbi oktató praxist megtalálja a hallgató számára. A praxisgyakorlat alatt, GYAKORLATI NAPLÓ-t kell kitölteni. 

Az V. év II. szemeszterében Tanszékünk kötelezően választható kreditkurzusokat hirdet meg, melyek a NEPTUN rendszerben felvehetők. Ezen a képzések gyakorlat-orientáltak, elsősorban az alapellátás iránt érdeklődőknek szánjuk, de mindegyik orvosi szakterületre készülő hallgató profitálhat belőlük. Az általunk kötelezően választható/szabadon választható tárgyak a következők:

 •     Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban
 •     Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai
 •     Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban
 •     Differenciál diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban
 •     Gyermek és ifjúságegészségügy

Tanszékünk közreműködik a Népegészségügyi Kar képzésében is, a Népegészségügyi Medicina és a Foglalkozás-egészségtan c. tárgyak oktatásában.


Szakorvos képzés

A Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékén lehetőséget kínálunk a háziorvostan és a foglalkozás-orvostan szakképesítések megszerzésére a még szakképesítéssel nem rendelkező orvosoknak és a már szakvizsgával rendelkező kollégáknak is.

Háziorvostan szakképzés felépítése:

 • Törzsképzés (28 hónap):
 • Sürgősségi gyakorlat 6 hónap (benne: 1 hét oxyológia tanfolyam, 1 hét „A halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés”, 2 hét transzfuziológia tanfolyam, 1 hónap oxyológia gyakorlat, 4 hó sürgősségi osztályos gyakorlat)
 • Törzsképzési tanfolyamok 1 hónap
 • Belgyógyászat gyakorlat 6 hónap
 • Gyermekgyógyászat gyakorlat 4 hónap (benne: 1 hónap gyermek háziorvosi praxisgyakorlat)
 • Sebészet gyakorlat 2 hónap (benne: 2 hét traumatológia)
 • Szülészet-nőgyógyászat gyakorlat 1 hónap
 • Neurológia gyakorlat 1 hónap
 • Pszichiátria gyakorlat 2 hónap
 • Családorvosi alapgyakorlat 5 hónap (2 hónap a törzsképzés elején teljesítendő)
 • A törzsképzési időszak vizsgával zárul (törzsképzést lezáró vizsga)
 • Szakgyakorlat (8 hónap):
 • Szakgyakorlati képzés háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett 8 hónap (benne: 2 hónap falusi praxisgyakorlat)

Foglalkozás-orvostan szakképzés felépítése:

 • Törzsképzés (24 hónap):
 • Sürgősségi gyakorlat 6 hónap (benne: 1 hét oxyológia tanfolyam, 2 hét transzfuziológia tanfolyam, 1 hónap oxyológia gyakorlat, 2 hónap és 3 hét sürgősségi osztályos gyakorlat, 1,5 hónap intenzív osztályos gyakorlat)
 • Törzsképzési tanfolyamok 1 hónap
 • Belgyógyászati és foglalkozás-orvostani alapismeretek gyakorlat 6 hónap
 • Egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlata 2 hónap (benne 6 hét járóbeteg szakrendelés és 2 hét fertőző osztályos tevékenység)
 • Munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek 5 hónap
 • Legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése 4 hónap
 • Szakgyakorlat (24 hónap):
 • Szakgyakorlati képzés foglalkozás-egészségügyi rendelőben tutor irányítása mellett.

Elvégzendő tanfolyamok:  

 • foglalkozás-egészségügyi szakvizsga előkészítő 3 hetes tanfolyam (Semmelweis Egyetem rendezi évente), 1 hetes képzés a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály  (OMFI) szervezésében,
 • a képzés ideje alatt 1 alkalommal részvétel a DE foglalkozás-egészségügyi kötelező szintentartó tanfolyamán. (A tanfolyamok díját a Debreceni Egyetemnek fizetett képzési díj nem tartalmazza).
 • egészségügyi szakigazgatási tanfolyam

 

Doktori képzés
A Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolájában, az országban itt akkreditáltak először alapellátási doktori (PhD) témákat. Az aktuális kiírásról a www.doktori.hu  oldalon lehet tájékozódni. A tanszék oktatatóinak  témakiírásai is itt tekinthetők meg. Érdeklődés esetén keresse meg akkreditált oktatóinkat:

 • Dr. Ilyés István, professor emeritus, az orvostudomány kandidátusa (DI törzstag)
 • Prof. Dr. Rurik Imre, az MTA doktora (DI törzstag),
 • Dr. Kárpáti István PhD (témavezető)
 • Dr. Kolozsvári László Róbert PhD (témavezető)

 

2018. évi idegen nyelvű közlemények

 • Iski, G ; Rurik, SE ; Rurik, I. Expenditures Of Metabolic Diseases - An Estimation on National Health Care Expenditures of Diabetes and Obesity, Hungary 2013. EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY 2018 Jul 2. p. PMID: 29966152 (2018)
 • Latomme, Julie ; Van Stappen, Vicky ; Cardon, Greet ; Morgan, Philip ; Lateva, Mina ; Chakarova, Nevena ; Kivelä, Jemina ; Lindström, Jaana ; Androutsos, Odysseas ; González-Gil, Esther et al. The Association between Children’s and Parents’ Co-TV Viewing and Their Total Screen Time in Six European Countries: Cross-Sectional Data from the Feel4diabetes-Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 15: 11 p. 2599 (2018)
 • Móczár, C. ; Rurik, I. Hungarian Managed Care initiatives between 2000 and 2007: Regional health outcomes of the Hungarian Care Organizations. PRIMARY HEALTH CARE RESEARCH AND DEVELOPMENT , 6 p. (2018)
 • van Loenen, Tessa ; van den Muijsenbergh, Maria ; Hofmeester, Marrigje ; Dowrick, Christopher ; van Ginneken, Nadja ; Mechili, Enkeleint Aggelos ; Angelaki, Agapi ; Ajdukovic, Dean ; Bakic, Helena ; Pavlic, Danica Rotar et al. Primary care for refugees and newly arrived migrants in Europe: a qualitative study on health needs, barriers and wishes EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 28 : 1 pp. 82-87. , 6 p. (2018)
 • Van Stappen, Vicky ; Latomme, Julie ; Cardon, Greet ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Lateva, Mina ; Chakarova, Nevena ; Kivelä, Jemina ; Lindström, Jaana ; Androutsos, Odysseas ; González-Gil, Esther et al. Barriers from Multiple Perspectives Towards Physical Activity, Sedentary Behaviour, Physical Activity and Dietary Habits When Living in Low Socio-Economic Areas in Europe: the Feel4Diabetes Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 15 : 12 p. 2840 (2018)
 • Vraukó, Katalin ; Jancsó, Zoltán ; Kalabay, László ; Lukács, Andrea ; Maráczi, Gabriella ; Mester, Lajos ; Nánási, Anna ; Rinfel, József ; Sárosi, Tamás ; Tamás, Ferenc et al. An appraisal: How notifiable infectious diseases are reported by Hungarian family physicians. BMC INFECTIOUS DISEASES 18 : 1 Paper: 45 , 6 p. (2018)

Magyar nyelvű közlemények

 • Ilyés, István. Gyermekkori elhízás - vizsgálat, kezelés, megelőzés. GYERMEKGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE XXII : 2 pp. 73-76. , 4 p. (2018)
 • Ilyés, István. Familiáris hypercholesterinaemia - a háziorvos szemszögéből- MAGYAR CSALÁDORVOSOK LAPJA 11 : 3 pp. 4-6. , 3 p. (2018)
 • Rurik, I ; Kolozsvari, LR ; Aarendonk, D ; Angelaki, A ; Ajdukovic, D ; Dowrick, C ; Duckers, M ; Hoffmann, K ; Jancso, Z ; Jirovsky, E et al. Menekültek, migránsok az alapellátásban. Mit tanulhattunk az EUR-HUMAN projekt eredményeiből? ORVOSI HETILAP 159 : 35 pp. 1414-1422. , 9 p. (2018)


Tagok