Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

BetlehemJozsef


Vezető: Dr. Betlehem József, egyetemi tanár, intézetigazgató

Vezető elérhetősége: betlehem@etk.pte.hu

Címe: 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.

 

Fő profil 

Az intézet fő profilját képezi az Ápolás Betegellátás Alapszakon a Mentőtiszt képzés és a Szülésznőképzés, míg a Pedagógusképzés képzési területen a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA, valamint az Egészségügyi tanár mesterképzési szak szervezése, továbbá e képzésekhez kapcsolódóan az oktatási és képzésfejlesztési feladatok ellátása. 
Az intézet végzi a PTE ETK Szakképzési és Továbbképzési Igazgatósága által szervezett felnőttképzések közül az Egészségügyi gyakorlatvezető felnőttképzés szakmai vezetését.
Az intézet feladatai közé tartozik a PTE intézményeiben dolgozó munkavállalók munkahelyi elsősegélynyújtás képzésének megszervezése és lebonyolítása.


Főbb kutatási tevékenysége

Az intézet kollégái rendszeres résztvevői különböző hazai és nemzetközi kutatásoknak, projekteknek, melyek célja a sürgősségi ellátás (prehospitális és hospitális egyaránt) minőségének javítása. Az említett tudományterületen az utóbbi években több szakmai jegyzet, tankönyv került elkészítésre, mely a hallgatók mellett a már végzett szakemberek számára is segítséget nyújt a mindennapi munkavégzés során (TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010: NyME – BGF – PTE – ZFOK – PFA Gépészeti és mechatronikai hálózat kutatás és képzési együttműködés 2013-2015; EFOP 3.4.3. – 16 2016 -00005: Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben). Ezeken kívül a smart technológiai sürgősségi ellátásban való felhasználhatósága is az intézet kollégáinak fókuszában van (TUDFO/51757-1/2019-ITM: Tématerületi Kiválósági Program 2019).

Az elsősegélynyújtás társadalmasítása kiemelt feladatként jelenik meg, mellyel kapcsolatban minden életkorcsoportnak megfelelő képzési programmal rendelkezünk. Ennek egy speciális területe a gyermekkorban elkezdett oktatás, mely keretein belül megemlítendő a „Kids Save Lives in Hungary” projekt, mely a nemzetközi, WHO által is támogatott „Kids Save Lives” kezdeményezéshez csatlakozva tűzi ki célul a gyermekek újraélesztés (és tágabb értelemben vett elsősegélynyújtás) oktatását. Ezzel összefüggésben számos program megtartására kerül sor óvodákban, általános- és középiskolákban, valamint figyelemfelkeltő programokat is tartunk. Az eddigi eredmények alapján számos hazai és nemzetközi publikáció jelent meg.

TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-00001 „Koragyermekkori (0-7 év) program” kiemelt projektben végzett „Szülők gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdjének felmérése, a 0-7 éves korú gyermekek alapellátásával kapcsolatos elvárásainak elégedettség-felmérése, szociológiai/szociálpszichológiai típusú felmérés és elemzés” A 0-7 éves korú gyermekek alapellátásának színvonalát és hatékonyságát fokozó TÁMOP 6.1.4. kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és OTH által alkotott konzorcium részletes pályázatot nyújtott be 2012-ben. A címben jelölt projektelem megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara koordinálta, és a kitűzött feladatokat a projektben résztvevő társegyetemekkel – Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – közösen végezte el.

Az egészség- és neveléstudományhoz kapcsolódó, valamint e két tudományt is összekötő interdiszciplináris kutatások  koordinálása, a hallgatói és PhD kutatások témavezetése. 
Az intézet az alapszakos hallgatók számára a sürgősségi ellátáshoz, a mentődolgozók egészségi állapotához és életminőségéhez, az elsősegélynyújtás oktatásához, a várandósgondozáshoz és szülészeti ellátáshoz, továbbá a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenységhez kapcsolódóan hirdet szakdolgozati témákat.  


Az Intézet oktatói által hirdetett és vezetett PhD témák a következők:

Prof. Dr. Betlehem József:

 • A társadalmi különbségek hatásának érvényesülése az egészségügyi ellátórendszeren keresztül
 • Szimulációs gyakorlati oktatás az egészségügyi képzésben
 • Az egyes katasztrófa típusok egészségügyi ellátásának jellemzői
 • A sürgősségi ellátás speciális helyzetei
 • A társas támogatottság és a szociális aktivitás szerepe az egészség megőrzésében és helyreállításában
 • Az akut betegellátás hatékonyságának változása az integrált képzések hatására
 • A komorbiditások hatásának jelentősége az akut betegek ellátásában
 • A sport és az életminőség kapcsolatrendszere

Dr. Deutsch Krisztina:

 • A koherenciaérzet, az egészségmagatartás és az egészségi állapot összefüggéseinek vizsgálata különböző foglalkozási csoportokban
 • A tanulás, a tanulási eredményesség és a mentálhigiéné összefüggéseinek vizsgálata

Dr. Radnai Balázs: 

 • Döntéshozatal a sürgősségi ellátásban

 

Oktatással kapcsolatos tevékenység

Az intézet oktatói az Egészségtudományi Kar alap- és mesterképzéseiben rendszeres oktatási tevékenységet látnak el, továbbá számos tantárgy tantárgyfelelősei az Ápolás és betegellátás, valamint az Egészségügyi gondozás és prevenció Alapszakokon, továbbá az Egészségügyi tanár mesterképzésben (Elsősegélynyújtás, Klinikai alapismeretek és Propedeutika, Egészségügyi kommunikáció, Egészségnevelés-egészségfejlesztés, Egészségügyi szakmódszertan, Pedagógiai kommunikáció stb). A felsorolt tantárgyak egy részének oktatása a magyar mellett angol nyelven is zajlik.

 

Szakértői tevékenység

Az Intézet oktatói a MAB felkérése alapján képzésakkreditációkban, a felsőoktatási alap- és mesterképzések Képzési Kimeneti Követelményeinek (KKK) megújításában, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felkérésére az egészségügyi szakképzések KKK fejlesztésében végeznek szakértői feladatot.


Projektek
Az intézet TÁMOP, EFOP és GINOP projektekben végez tananyagfejlesztési, kutatási és képzésfejlesztési feladatokat. 
A TUDFO/51757-1/2019-ITM: Tématerületi Kiválósági Program 2019 projekt keretein belül a sürgősségi ellátás minőségét növelő smart technológiák alkalmazhatóságának vizsgálata zajlik.
A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 c. projekt keretében került sor az egészségügyi tanárképzés szakindítási anyagának kidolgozására és a képzéshez kapcsolódó tananyagok fejlesztésére.
A PTE ETK Humán Páciens Szimulációs Központja (EHPSZK) egyaránt szolgálja a demonstrációs termi gyakorlatok infrastruktúra- és módszertani fejlesztését, valamint kutatási célokat.  


Publikációk
Az egészség- és neveléstudományhoz kapcsolódó, valamint interdiszciplináris kutatások publikációi a „Tagok” MTMT adatbázisában elérhetők.


Tagok

 • Prof. Dr. Betlehem József egyetemi tanár, intézetigazgató PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. betlehem@etk.pte.hu
 • Dr. Radnai Balázs adjunktus, intézetigazgató-helyettes PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. balazs.radnai@etk.pte.hu
 • Dr. Bánfai Bálint adjunktus PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. balint.banfai@etk.pte.hu
 • Bánfai-Csonka Henrietta szakoktató PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. henrietta.csonka@etk.pte.hu
 • Dr. Deutsch Krisztina adjunktus PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. krisztina.deutsch@etk.pte.hu
 • Kelényi Gábor szakoktató PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. smilodon_jr@yahoo.com
 • Musch János szakoktató, ügyvivő szakértő PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. janos.musch@etk.pte.hu
 • Dr. Sánta Emese adjunktus PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. emese.pek@etk.pte.hu
 • Horváth Balázs szakoktató, ügyvivő szakértő PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. balazs.horvath@etk.pte.hu
 • Schiszler Bence tanársegéd PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. bence.schiszler@etk.pte.hu
 • Tóth Balázs szakoktató, ügyvivő szakértő PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. balazs.toth@etk.pte.hu
 • Priskin Gábor szakoktató PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. gabor.priskin@etk.pte.hu
 • Komlósi Kálmánné szakoktató PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. kalmanne.komlosi@etk.pte.hu
 • Máté-Póhr Kitti szakoktató PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. kitti.poh@etk.pte.hu
 • Prof. Dr. Nagy Lajos adjunktus, c. egyetemi tanár, tanszékvezető  PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14.   nagy.lajos@markusovszky.hu
 • Prof. Dr. Tamás Péter egyetemi tanár PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. tamas.peter@pte.hu
 • Dr. Vajda György intézeti főorvos PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. gyorgy.vajda@etk.pte.hu
 • Prof. Dr. Cholnoky Péter emeritus főiskolai tanár PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely, Jókai M. u. 14. peter.cholnoky@etk.pte.hu
 • Kleinné Resch Hajnalka igazgatási ügyintéző PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. kleinne.hajni@etk.pte.hu

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei:

 • 2018. szeptember 21-22., „XIII. Pécsi Sürgősségi Napok” konferencia: a rendezvényen hazai és nemzetközi előadók vettek részt, a konferencia fő fókuszában a sürgősségi ellátás aktuális kihívásai álltak. 
 • 2019. szeptember 13-14., „XIII. Pécsi Sürgősségi Napok” konferencia: a rendezvényen hazai és nemzetközi előadók vettek részt, összesen 7 különböző országból. A konferencia fő fókuszában az elsősegélynyújtás társadalmasítása, ennek lehetőségei és kihívásai álltak
 • A „XIV. Pécsi Sürgősségi Napok”-hoz kapcsolódóan újraélesztés oktatását népszerűsítő flashmob lebonyolítása 500 óvodás és általános iskolás gyermek részvételével)

A következő egy év fontosabb eseményei:

 • XV. Pécsi Sürgősségi Napok konferencia


Egyéb