SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék – Életminőség Kutatóközpont

Vezető: dr. Sántha Ágnes-Rózsa

Vezető elérhetősége: santhaagnes@ms.sapientia.ro, +40742257313

Címe: 540485 Koronka 1C, C épület, 629, Maros megye, Románia
 

Fő profil

Tagintézetünk felsőoktatási és kutatási tevékenységet lát el a közegészségügy (népegészségügy) területén, elsődleges profilja az alapfokú közegészségügyi szakemberképzés. Ezen belül az elitképzést az Egészségfejlesztés Szakkollégium révén biztosítjuk.
Tagjaink többféle szakterületet képviselnek. Fő kutatási területeink az egészségszociológia, az egészségi állapot szocio-demográfiai és kulturális meghatározói, egészségügyi statisztikák készítése és értelmezése, az egészségügyi menedzsment, valamint az egészségfejlesztés. Kutatóközpontunk tagjai szakértőkként a megyei és regionális egészségfejlesztési tervek kidolgozásához és megvalósításához járulnak hozzá, továbbá nemzetközi folyóiratok felkérésére rendszeresen végeznek szaklektori tevékenységet. 

Az elmúlt időszak jelentősebb projektjei: 

 • Hungarostudy-Erdély 2015/2016 felmérés, kutatásvezető: dr. Kovács Réka-Rozália, tagok: dr. Harangus Katalin, dr. Sántha Ágnes, Tatai Csilla
 • Az egészségügyi ápolók társadalmi helyzete (kutatásvezető: dr. Sántha Ágnes, tagok: dr. Harangus Katalin, dr. Lukács-Márton Réka, támogató: MTA, szerződésszám: 3272/11/2017/HTMT), 
 • Kárpát-medencei magyar tannyelvű egyetemek hallgatóinak jólléte és mentális állapota (kutatásvezető: Lukács-Márton Réka. További tagok: dr. Harangus Katalin, dr. Kiss János (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar), dr. Nagy Melinda (Selye János Egyetem, Komárom), támogató: MTA)
 • Magyar édesanyák egészségműveltsége és gyermekeik egészségi állapota Magyarországon, Erdélyben és Felvidéken (kutatásvezető: dr. Sántha Ágnes, tagok: dr. Lukács-Márton Réka, dr. Harangus Katalin, dr. Kovács Réka-Rozália, dr. Nagy Melinda (Selye János Egyetem, Komárom), Jávorné dr. Erdei Renáta (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar), támogató: MTA, szerződésszám: 2527/17/2019/HTMT)
   

Tagjaink publikációi:

 • Ágnes Sántha (2017): Social, Demographic and Labour Market Related Determinants of Health in the Adult European Population [Az európai felnőtt népesség egészségi állapotának társadalmi, demográfiai és munkaerő-piaci meghatározói]. In: Finnish Yearbook of Population Research 2016 (51): 77−88. ISSN 1796-6191.
 • Harangus, Katalin, Sántha, Ágnes (2018): Receptivity to eHealth Services in the Hungarian Population of Mureş County, Romania. Acta Univ. Sapientiae, Social Analysis, 8:41–54. DeGruyter. DOI: 10.2478/aussoc-2018-0003
 • Sántha, Ágnes (2018): Book review on Deborah Lupton: Digital Health. Critical and Cross-Disciplinary Perspectives. London–New York: Routledge, 2018. Acta Univ. Sapientiae, Social Analysis, 8:109–112. DeGruyter. DOI: 10.2478/aussoc-2018-0007
 • Sántha Ágnes (2018): Közös erővel az egészségért. Beszámoló a marosvásárhelyi Egészségfejlesztés konferenciáról. Egészségfejlesztés folyóirat LIX. évfolyam, 2. különszám, ISSN 2498-6666, 101–102. 
 • Sántha Ágnes, Harangus Katalin, Lukács-Márton Réka (2018): Egészségfejlesztő projektek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Életminőség kutatóközpontjában. Kutatás és oktatás. Egészségfejlesztés folyóirat LIX. évfolyam, 2. különszám, ISSN 2498-6666, 99–100.  
 • Santha, Agnes (2019): Work-Family Balance in the Active Age Ethnic Hungarian Population in Romania. Social Sciences 2019, 8(2), 59; MDPI. ISSN 2076-0760. https://doi.org/10.3390/socsci8020059 
 • Santha, Agnes-Rozsa (2019): Maternal health literacy of ethnic Hungarian mothers in Romania. Kontakt 21(2): 197–205. EISSN 1804-7122. ISSN 1212-4117. DOI: 10.32725/kont.2019.011
 • Sántha Ágnes, Harangus Katalin, Tatai Csilla, Szabadi Ernő, Kovács Réka-Rozália (2018): A munka és a magánélet egyensúlya a Maros megyei magyarok körében. In. Egészségünk közös ügyünk. Szerk: Tatai Csilla, Kovács Réka Rozália. Scientia, Kolozsvár, p. 155−165, ISBN 978-606-975-008-7.
 • Tatai Csilla, Sántha Ágnes, Harangus Katalin, Kovács Réka-Rozália (2018): 
 • A Maros megyei vidéki és városi lakosság egészségi állapotának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének összehasonlító elemzése. Szerk: Tatai Csilla, Kovács Réka-Rozália. Scientia, Kolozsvár, p. 165−175, ISBN 978-606-975-008-7.
 • Harangus Katalin, Tatai Csilla, Sántha Ágnes, Kovács Réka-Rozália (2018): Az e-egészsegügy lehetőségei es korlátai. In. Egészségünk közös ügyünk. Szerk: Tatai Csilla, Kovács Réka-Rozália. Scientia, Kolozsvár, p. 145−155, ISBN 978-606-975-008-7. 
 • Szentes Erzsébet, Harangus Katalin (2018): IKT-s eszközök használata a tanulási folyamatban, továbbtanulással, elhelyezkedéssel kapcsolatos célok a szakközépiskolások körében. In. Egészségünk közös ügyünk, szerk. Tatai Csilla, Kovács Réka Rozália, Scientia, Kolozsvár, 131-142, ISBN 978-606-975-008-7.
 • Harangus Katalin, Horváth Zsófia, Szentes Erzsébet (2017): The specific situation of vocational education in hungarian language in Romania: ICT vs. e-learning, Turkish Online Journal of Educational Technology – November 2017, Special Issue for IETC 2017, ISSN: 2146 – 7242, p. 818-825, [Scopus].
 • Harangus Katalin, Szentes Erzsébet (2017): The Role of Information Technology and Labor Market Orientation in Vocational Training. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences Vol. 3, No. 3, ISSN. 2421-8030, pp 62-69. DOI: http://dx.doi.org/10.18844/gjhss.v3i3.1615 [WOS] WOS:000462228400009
 • Lukács-Márton Réka, Szabó Pál (2018): Egészségtudatosság várandósan. In. Egészségünk közös ügyünk, szerk. Tatai Csilla, Kovács Réka Rozália, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 93-110, ISBN 978- 606-975-008-7 
 • Lukács-Márton Réka, Szabó Pál (2018) Evészavarok várandósság idején, Edit Globe, Saarbrücken, ISBN:978-620-2-487566 , 133 oldal
 • Péter Krisztián, Lukács-Márton Réka (2019): Szűrővizsgálatokhoz való attitűd a gyergyószentmiklósi középkorúak körében, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 • Kovács Réka Rozália (2016). A minőségi házasság, a párkapcsolati elégedettség hatótényezői (irodalmi áttekintés). In: Spannraft Marcellina-Korpics Márta-Németh László (szerk.) A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, Budapest, 77-97. 
 • Tatai Csilla - Kovács Réka Rozália (2016). Az Y és a Z generációk számítógép- és internethasználati szokásai, az elektronikus zaklatás jelensége. In: Szociálpedagógia, IV. évf., 1-2., 33-47.
 • Kovács Réka Rozália: Házastársi konfliktusforrások és kezelésük. In: Tatai Csilla-Kovács Réka Rozália (szerk.) (2018). Egészségünk közös ügyünk! Scientia Kiadó, Kolozsvár, 71-80. 
   

Tagok 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei

 • 2018. szeptember 26., Marosvásárhely/Koronka: Egészségfejlesztés – IV. közegészségügyi konferencia, Sapientia EMTE – Semmelweis Egyetem EKK
 • 2019. november 22., Marosvásárhely/Koronka: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben – V. közegészségügyi konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar
 • 2019. május 13-17.: Első Európai Közegészségügyi Hét (First European Public Health Week), EUPHA – Sapientia EMTE, egészségfejlesztő rendezvények megvalósítása
 • 2019. december 11., Marosvásárhely/Koronka: az Egészségfejlesztés szakkollégium megalakulása. 14 alapképzésben részt vevő hallgatóval megalakult a szakkollégium, melynek célja a közegészségügyi elitképzés. A megvalósult tevékenységek közül kiemelkedik az Egészségfejlesztés szakkurzus, melyet a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományok Tanszékének vezetője, dr. Feith Helga Judit tartott a szakkollégistáknak, valamint a Budapest II. kerület Kormányhivatalánál tett szakmai látogatás.
   

A következő egy év fontosabb eseményei

 • 2020. szeptember: Egészségfejlesztés szakszeminárium megszervezése a szakkollégisták számára, oktató: Jávorné dr. Erdei Renáta, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 • 2020. november: VI. közegészségügyi konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából