MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport

Tagintézet/munkacsoport teljes neve: MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport

Címe: 4028 Debrecen Kassai út 26/B

Vezetője: Prof. Dr. Ádány Róza

Vezető elérhetősége (e-mail/telefon): adany.roza@med.unideb.hu, +36309676558

 

A tagintézet tevékenységének jellemzése

 

 1. fő profilja

MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport 2007 óta működik folyamatosan a magyar lakosság (ezen belül a roma lakosság) egészségi állapotának és egészségmagatartásának komplex kutatását végezve nemzetközi összehasonlításban, azzal az igénnyel, hogy a fő népegészségügyi problémákat azonosítsa, azok hátterét jellemezze, s a lehetséges és szükséges – bizonyítékokon alapuló – népegészségügyi intervenciókat azonosítsa.

2012-2020 között elsősorban a Kutatócsoport humán erőforrására és kutatási potenciáljára épült az Egészségügyi Világszervezet Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Kollaborációs Központjának tevékenysége.

A Kutatócsoport aktív szerepet vállal a European Public Health Association Public Health Genomics Section tevékenységében is.

 

2. főbb (kutatási) tevékenysége

A magyar lakosság korai halálozásának hátterében álló egészségdeterminánsok (kiemelten a táplálkozási és egészségmagatartási tényezők) azonosítása

Társadalmi-gazdasági deprivációs tényezők, valamint a preventív medikáció hiányosságainak azonosítása a népbetegségek okozta korai halálozás hátterében

A kardiometabolikus betegségek epidemiológiai jellemzése, kiemelten a szív-érrendszeri betegségek és a diabetes morbiditási és mortalitási terhére

A magyar általános és roma lakosság népbetegségekkel szembeni genetikai fogékonyságának feltérképezése a népegészségügyi genomikai kutatások módszertanával

A daganatos betegségek progressziójával összefüggő genomikai eltérések azonosítása

A daganatos betegségek kezelése során kialakuló gyógyszer-rezisztencia molekuláris hátterének feltárása

 

 1. oktatással kapcsolatos tevékenysége

Az Egészségtudományok Doktori Iskola vezetői és titkári feladatának ellátása

Az onkológia alapjai (orvostanhallgatóknak), a népegészségtan (egészségpszichológia és komplex rehabilitáció szakos hallgatóknak), a népegészségügyi genomika (komplex rehabilitáció szakos hallgatóknak), a genetika alapjai (egészségpszichológia szakos hallgatóknak) tárgyak tantárgyfelelősi feladatainak ellátása és oktatásában való részvétel

Részvétel a megelőző orvostan és népegészségtan (orvostanhallgatóknak) oktatásában

Részvétel a környezet-egészségtan tantárgy (fogorvostan-hallgatóknak, gyógyszerész-hallgatóknak) oktatásában

PhD hallgatók témavezetése

 

 1. szakértői tevékenysége

Az MTA Megelőző Orvostudományi Bizottságának munkájában való részvétel (Ádány Róza, Balázs Margit)

Az MTA V. osztály doktori képviselője (Balázs Margit)

Az MTA Doktori Bizottságának tagja (Ádány Róza)

A Magyar Akkreditációs Bizottság Orvos- és Egészségtudományi Bizottságának tagja (Balázs Margit)

Az MTA Bolyai János Szakértői Kollégium tagja (Balázs Margit)

EUPHA Public Health Genomics Section elnöke (Ádány Róza)

ASPHER Honorary Committee tagja (Ádány Róza)

European Journal of Public Health - Editorial Board tagja (Ádány Róza)

Frontiers in Public Health - Associate Editor (Ádány Róza)

 

 1. Projektek (jelenleg futó)
 • TKI 11010 Nagy halálozási kockázattal járó krónikus nem-fertőző betegségek megelőzését célzó népegészségügyi intervenciókat megalapozó, új típusú szűrővizsgálati eljárások kifejlesztése, 2017-2022, 125 mFt (Ádány Róza)
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00005  A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén, 2017-2021, 1,46 MrdFt  (Ádány Róza)
 • OTKA 135752 Humán malignus melanomák szervspecifikus metasztázis képzésének molekuláris háttere, 2020-2023, 31,8 mFt (Balázs Margit)
 • OTKA K135784  A magyar lakosság genetikai és környezeti veszélyeztetettsége szív-érrendszeri és metabolikus betegségekkel szemben,  2020-2024,  47,76 mFt (Ádány Róza)

 

 1. Publikációk (2019-2020 – a Kutatócsoporthoz közvetlenül kapcsolódó)

 

2019

 1. Pikó P, Fiatal S, Kósa Z, Sándor J, Ádány R: Generalizability and applicability of results obtained from populations of European descent regarding the effect direction and size of HDL-C level-associated genetic variants to the Hungarian general and Roma populations. Gene, 20(686):187-193. (2019)
 2. Fiatal S, Pikó P, Kósa Z, Sándor J, Ádány R: Genetic profiling revealed an increased risk of venous thrombosis in the Hungarian Roma population. Thromb. Res. 179:37-44. (2019)
 3. Szász I, Koroknai V, Kiss T, Vízkeleti L, Ádány R, Balázs M: Molecular alterations associated with acquired resistance to BRAFV600E targeted therapy in melanoma cells. Melanoma Res. 29:390-400. (2019)
 4. Papp M, Kőrösi L, Sándor J, Nagy C, Juhász A, Ádány R: Workforce crisis in primary healthcare worldwide: Hungarian example in a longitudinal follow-up study. BMJ Open, 9:e024957. (2019)
 5. Diószegi J, Llanaj E, Ádány R. Genetic Background of Taste Perception, Taste Preferences, and Its Nutritional Implications: A Systematic Review.Front. Genet. 10:1272. doi: 10.3389/fgene.2019.01272. (2019)
 6. Boccia S, Pastorino R, Ricciardi W, Ádány R, Barnhoorn F, Boffetta P, Cornel MC, De Vito C, Gray M, Jani A, Lang M, Roldan J, Rosso A, Sánchez JM, Van Dujin CM, Van El CG, Villari P, Zawati MH. How to Integrate Personalized Medicine into Prevention? Recommendations from the Personalized Prevention of Chronic Diseases (PRECeDI) Consortium Public Health Genomics. 22:208-214. doi: 10.1159/000504652. (2019)
 7. Werissa NA, Piko P, Fiatal S, Kosa Z, Sandor J, Adany R. SNP-Based Genetic Risk Score Modeling Suggests No Increased Genetic Susceptibility of the Roma Population to Type 2 Diabetes Mellitus. Genes (Basel). 10:942. doi: 10.3390/genes10110942. (2019)
 8. Jakovljevic M, Jakab M, Gerdtham U, McDaid D, Ogura S, Varavikova E, Merrick J, Adany R, Okunade A, Getzen TE. Comparative financing analysis and political economy of noncommunicable diseases. J. Med. Econ. 22:722-727. doi: 10.1080/13696998.2019.1600523. (2019)

2020

 1. Juhász A, Nagy C, Varga O, Boruzs K, Csernoch M, Szabó Z, Ádány R. Antithrombotic Preventive Medication Prescription Redemption and Socioeconomic Status in Hungary in 2016: A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17:6855. doi: 10.3390/ijerph17186855. (2020)
 2. Llanaj E, Vincze F, Kósa Z, Sándor J, Diószegi J, Ádány R. Dietary Profile and Nutritional Status of the Roma Population Living in Segregated Colonies in Northeast Hungary. Nutrients, 12:2836. doi: 10.3390/nu12092836 (2020)
 3. Diószegi J, Pikó P, Kósa Z, Sándor J, Llanaj E, Ádány R. Taste and Food Preferences of the Hungarian Roma Population. Front. Public Health,;8:359. doi: 10.3389/fpubh.2020.00359 (2020)
 4. Ádány R, Pikó P, Fiatal S, Kósa Z, Sándor J, Bíró É, Kósa K, Paragh G, Bácsné Bába É, Veres-Balajti I, Bíró K, Varga O, Balázs M. Prevalence of Insulin Resistance in the Hungarian General and Roma Populations as Defined by Using Data Generated in a Complex Health (Interview and Examination) Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17:4833. doi: 10.3390/ijerph17134833. (2020)
 5. Koroknai V, Patel V, Szász I, Ádány R, Balazs M. Gene Expression Signature of BRAF Inhibitor Resistant Melanoma Spheroids. Pathol. Oncol. Res. 26:2557-2566. doi: 10.1007/s12253-020-00837-9. (2020)
 6. Soltész B, Pikó P, Sándor J, Kósa Z, Ádány R, Fiatal S. The genetic risk for hypertension is lower among the Hungarian Roma population compared to the general population. PLoS One.;15:e0234547. doi: 10.1371/journal.pone.0234547 (2020)
 7. Llanaj E, Pikó P, Nagy K, Rácz G, János S, Kósa Z, Fiatal S, Ádány R. Applicability of Obesity-Related SNPs and their Effect Size Measures Defined on Populations with European Ancestry for Genetic Risk Estimation among Roma. Genes (Basel). 11:E516. doi: 10.3390/genes11050516.(2020)
 8. Mihailovic N, Szőllősi GJ, Rancic N, János S, Boruzs K, Nagy AC, Timofeyev Y, Dragojevic-Simic V, Antunovic M, Reshetnikov V, Ádány R, Jakovljevic M. Alcohol Consumption among the Elderly Citizens in Hungary and Serbia-Comparative Assessment. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17:1289. doi: 10.3390/ijerph17041289.(2020)
 9. Piko P, Fiatal S, Werissa NA, Bekele BB, Racz G, Kosa Z, Sandor J, Adany R. The Effect of Haplotypes in the CETP and LIPC Genes on the Triglycerides to HDL-C Ratio and Its Components in the Roma and Hungarian General Populations. Genes (Basel). 11:56. doi: 10.3390/genes11010056. (2020)
 10. Koroknai V, Szász I, Hernandez-Vargas H, Fernandez-Jimenez N, Cuenin C, Herceg Z, Vízkeleti L, Ádány R, Ecsedi S, Balázs M. DNA hypermethylation is associated with invasive phenotype of malignant melanoma. M. Exp. Dermatol. 29:39-50. doi: 10.1111/exd.14047. (2020)

 

 

 

Tagok (elérhetőséggel):

Prof. Dr. Ádány Róza, egyetemi tanár, e-mail: adany.roza@med.unideb.hu

Prof. Dr. Balázs Margit, egyetemi tanár, e-mail: balazs.margit@med.unideb.hu

Dr. Diószegi Judit, tudományos munkatárs, e-mail: dioszegi.judit@med.unideb.hu

Pikó Péter, tudományos segédmunkatárs, e-mail: piko.peter@med.unideb.hu

Werissa Nardos Abebe, tudományos segédmunkatárs, e-mail: nardos.abebe@med.unideb.hu

Dr. Koroknai Viktória, tudományos munkatárs, e-mail: koroknai.viktoria@med.unideb.hu

Szász István, tudományos segédmunkatárs, e-mail: szasz.istvan@med.unideb.hu

Kiss Timea, tudományos segédmunkatárs, e-mail: kiss.timea@med.unideb.hu

 

Nappali tagozatos PhD hallgatók

Jámbor Krisztina, e-mail: jambor.krisztina@med.unideb.hu

Vikas Patel (Stipendium Hungaricum fellow), e-mail: vikas.patel@med.unideb.hu

Erand Llanaj (Stipendium Hungaricum fellow), e-mail: erand.llanaj@med.unideb.hu

Kurshed Ali Abbas Mohammad (Stipendium Hungaricum fellow), e-mail: abbas.kurshed@med.unideb.hu

 

Levelező PhD hallgatók

Dr. Várvölgyi Tünde, e-mail: varvolgyi.tunde@med.unideb.hu

Juhász Attila, e-mail: juhasz.attila@kmr.antsz.hu

Nagy Csilla, e-mail: nagy.csilla@kmr.antsz.hu

Dr. Papp Magor Csongor, e-mail: magorpapp@gmail.com

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei:

 • 2019. április 25-26. IV. V4 Népegészségügyi Konferencia szervezésében, lebonyolításában való részvétel (helyszín: Debreceni Egyetem, Debrecen)
 • 2020. augusztus 31. COVID 19 szimpózium szervezésében, lebonyolításában való részvétel (helyszín: Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Award of the Regional Director for outstanding contribution to the improvement of health of the European population – Ádány Róza számára, 2019. szeptember 17, Koppenhága
 • H.R. Leavell Award 2020 - World Federation of Public Health Associations (WFPHA) - Ádány Róza számára, 2020. október 16, 16th World Congress on Public Health on-line zárórendezvénye

 

A következő egy év fontosabb eseményei:

A GINOP projekt zárórendezvénye (2021. május)