Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet

kissistvan
Vezető: prof. Dr. Kiss István

Vezető elérhetősége: istvan.kiss@aok.pte.hu / +36 72 536 394 

Címe: 7624 Pécs, Szigeti út 12.

 

Fő profil

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Népegészségtani Intézetének munkatársai a graduális, posztgraduális oktatási tevékenységen felül tudományos kutatásban, intézményi, városi egészségtervek kialakításában, egészségfejlesztési projektekben vesznek részt.

Főbb kutatási tevékenysége     

1. Egészségnevelési- és táplálkozás-egészségtani munkacsoport - Kiss István, Balogh Erika, Wolher Veronika, Girán János, Horváth-Sarródi Andrea:

 • Antropometriai, táplálkozási, biokémiai és funkcionális genomikai paraméterek vizsgálata serdülőkorú versenyúszók körében
 • Egészségre nevelő és szemléletformáló programok eredményessége, kiemelve az egészséges táplálkozás fontosságát a munkahelyi egészségfejlesztésben 
 • Szakmai módszertani anyagok elkészítése – egészségfejlesztési programok szakmai irányelvei 
 • Környezettudatosság szerepe a mindennapjainkban - Alapismeretek általános iskola felső tagozatos tanulóinak 
 • Az orvostanhallgatók egészségmagatartása, különös tekintettel a dohányzási szokásaikra, azok meghatározó tényezőire, szociokulturális különbségekre. 
 • Táplálkozás és életmódváltás felmérése 2-es típusú cukorbetegségben
 • A városi egészség aktuális kérdései
 • Egészségtervek, közösségi egészségfejlesztési modellek
 • Elhízással kapcsolatos tényezők (étkezési addikciók, depresszió) vizsgálata obes serdülőkorúakban

2. Mentális egészségfejlesztés munkacsoport - Horváth Sarródi Andrea, Virág Márk (rezidens), Kiss István:

 • Különböző populációk lelki / mentális egészségét jellemző paraméterek vizsgálata
 • Orvostanhallgatók lelki egészségének vizsgálata, a lelki egészséget befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Hatásos intervenciók kidolgozása a mentális egészségi állapot javítására

3. Roma egészségfejlesztés munkacsoport - Kiss Zsuzsanna, Kiss István:

 • Kisebbségek egészségi állapotának vizsgálata. A hazánkban élő roma kisebbségek rosszabb morbiditásának hátterében álló életmódi és genetikai tényezők felmérése. 
 • Egészségnevelési projektek hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban. Célunk olyan hatékony egészségfejlesztő programok kidolgozása és kivitelezése, amely törekszik az egészséggel kapcsolatos tudás bővítésén kívül a szemlélet formálására is. Ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok tagjai esetében valóban megfigyelhetővé fog válni az egészségi mutatók javulása

4. Hajléktalanok egészsége munkacsoport - Rákosy Zsuzsa, Nagy-Borsy Emese

 • A hajléktalanellátó intézményeket igénybevevő emberek specifikus egészségi problémáinak és egészségdeterminánsoknak vizsgálata. A hajléktalan emberek egészségének javítását célzó prevenciós programok kidolgozása.

5. Történeti demográfiai munkacsoport - Murányi Edit, Varga Csaba, Kiss István: 

 • Magyarország népesedési jelenségeivel foglalkozik a 18. századtól kezdődően. Központi kutatási témája a felekezeti halandóság a 20. század elején, de a vallás és egészség jelenkori összefüggéseit is tanulmányozzák.

6. Környezetegészségtani munkacsoport - Varga Csaba, Gerencsér Gellért, Szendi Katalin, Szabó István, Gyöngyi Zoltán:

 • In vivo and in vitro genotoxic effects of environmental particle exposure
 • Experimental balneology: the biological effects of medicinal water and mud samples from the Carpathian Basin
 • Bacterial mutagenicity studies on bottled mineral water samples
 • Különböző minták toxikológiai kockázatbecslése genotoxikológiai (Ames-teszt, comet assay) és ökotoxikológiai (Eisenia-teszt, csíranövény-teszt) tesztek alkalmazásával.
 • Kadmium egészségi hatásainak vizsgálata állatmodellben

7. Klinikai balneológiai munkacsoport – Szendi Katalin, Berényi Károly, Hanzel Adrieen, Németh Balázs

 • A harkányi gyógyvíz anti-inflammatorikus hatása.

8. Biomarker-munkacsoport - Gyöngyi Zoltán, Horváth Orsolya (PhD hallgató) és Hegyi Dávid (PhD hallgató):

 • Tüdődaganat korai kimutatása illékony szerves molekulák segítségével. Tüdőrákos, COPD-s betegektől és kontroll személyektől származó szagminták elkülönítése GC és kutyák segítségével. 

9. Daganatepidemiológiai munkacsoport – Kiss Zsuzsanna, Pozsgai Éva, Kissné Reményi Diána (PhD hallgató ETK), Bartonicsekné Rasztik Rita Katalin (PhD hallgató ETK), Kiss István:

 • Emlőrákkal és az emlőrák szűrésével kapcsolatos ismeretek, attitűdök vizsgálata
 • Vastagbélrákkal és vastagbélrákszűréssel kapcsolatos ismeretek, attitűdök vizsgálata
 • A sürgősségi osztályokon megjelenő daganatos betegek előfordulásának gyakorisága, jellemzői és az osztályos felvételt előre jelző tényezők.

10. Nutrigenomikai / Táplálkozásepidemiológiai munkacsoport - Varjas Timea, Gerencsér Gellért, Raposa L Bence (PET ETK egyetemi adjunktus), Zand Afshin (PhD hallgató):

 • Magas polifenol tartalmú étrend-kiegészítők szerepe daganatok kialakulásában szerepet játszó gének expressziós mintázatának megváltozásában - állatmodell
 • Mesterséges élelmiszeradalékok és a daganat-kialakulás kockázata - állatmodell
 • Étrendi zsiradékok hatása a karcinogenezisre - állatmodell

11. Molekuláris epidemiológiai munkacsoport - Gyöngyi Zoltán, Rákosy Zsuzsa, Bérczi Bálint, Gerencsér Gellért, Kiss István, Kiss Zsuzsanna:

 • Autoimmun betegségek genetikai polimorfizmusainak vizsgálata.
 • Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában
 • Allélpolimorfizmusok hatása a daganatok iránti egyéni érzékenységre

12. Balneológiai munkacsoport - Varga Csaba, Hanzel Adrienn, Gerencsér Gellért, Szendi Katalin, Szabó István

 • A hazai gyógyvizek egészségi hatásainak vizsgálata

13. Preventív kardiológiai munkacsoport - Németh Balázs, Murányi Edit, Kiss István

 • Az aszimmetrikus dimetilarginin szerepe a kardiovaszkuláris prevencióban

14. Új kihívások az epidemiológiában munkacsoport - Gerencsér Gellért, Bérczi Bálint, Németh Katalin

 • Ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus, Skuse) dél-dunántúli megjelenésének vizsgálata, és az általuk terjesztett vektoriális betegségek kockázatbecslése
 • Fertőző betegségek által okozott kihívások a XXI. században

15. Evidencia az Orvoslásban munkacsoport – Lohner Szimonetta, Odgerel Baasan (PhD hallgató), Anette Blümle (Studienzentrum, Universitätsklinikum Freiburg), Matthias Briel és Dmitry Griaznov, (Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics, Universitätsspital Basel:

 • A bizonyítékokon alapuló orvoslás módszereinek alkalmazása az orvostudományi publikáció magyarországi helyzetének értékelésében
 • Impact of investigator initiated trials and industry sponsored trials on medical practice (IMPACT)
 • The Adherence to SPIrit REcommendations (ASPIRE) Study
   

Oktatással kapcsolatos tevékenység

Graduális képzés 

PTE Általános Orvostudományi Kar - Kötelező kurzusok 

Tantárgy neve

tárgyfelelős

Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai)

Public Health 1 (The Basics of Disease Prevention)

Präventivmedizin 1. (Sozialmedizin)

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 2. (Általános epidemiológia és demográfia)

Public Health 2 (General Epidemiology and Demography)

Präventivmedizin 2. (Epidemiologie und Demographie)

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 3. (Környezet-egészségtan)

Public Health 3 (Environmental Health)

Präventivmedizin 3. (Umweltmedizin)

Prof. dr. Varga Csaba

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 4. (Népegészségügyi orvostan)

Public Health 4 (Preventive Medicine)

Präventivmedizin 4. (Präventivmedizin)

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 5. (Részletes epidemiológia)

Public Health 5 (Detailed Epidemiology)

Präventivmedizin 5. (Epidemiologie)

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 6. (Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan)

Public Health 6 (Occupational Hygiene and Occupational Medicine)

Präventivmedizin 6. (Arbeitsmedizin)

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan (FOSZ)

Public Health

Präventivmedizin

Prof. Dr. Kiss István

 

PTE Gyógyszerésztudományi Kar - Kötelező kurzusok 

Tantárgy neve

tárgyfelelős

Közegészségtan 1. (GYOSZ)

Public Health 1.

Präventivmedizin 1.

Prof. Dr. Kiss István

Közegészségtan 2. (GYOSZ)

Public Health 2

Präventivmedizin 2.

Prof. Dr. Kiss István

 

PTE ÁOK, GYTK – Elektív és fakultatív kurzusok

Tantárgy neve

tárgyfelelős

 

Boregészségtan

Health Science of Wine

Prof. Dr. Kiss István

 

A fertőző betegségek epidemiológiájának alapjai

Basics of Infectious Disease Epidemiology

Prof. Dr. Kiss István

 

Egészségfejlesztés

Health Promotion

Gesundheitsförderung

Prof. Dr. Kiss István
(Dr. Horváth-Sarródi Andrea)

 

A járványok története, a történelem nagy járványai

History of Epidemics and the Great Discoveries

Die Geschichte der Seuchen, die große Seuchen der Historie

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Németh Katalin)

 

A fertőző betegségek története

History of Infectoius Diseases

Geschichte der neuen und wiederauftretenden Infektionskrankheiten

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Németh Katalin)

 
 

Mentális egészségfejlesztés

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Horváth-Sarródi Andrea)

 

Mentális egészségfejlesztés a gyakorlatban

Methods of Mental Health Promotion

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Horváth-Sarródi Andrea)

 

Szemelvények Magyarország történeti demográfiájából

Prof. Dr. Kiss István

 

Epidemiológiai módszerek a diplomamunka megírásához és a TDK munkához

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Berényi Károly)

 

Epidemiological methods for undergraduate research (TDK) and thesis-writing

 

A kézíráselemzés biológiai alapjai. Alkalmazási lehetőségek az orvosi gyakorlatban.

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Horváth-Sarródi Andrea)

 

Biological Basics of Handwriting Analysis. Applications in the Medical Practice

 

A humán mikrobiom és kapcsolata a betegségek kialakulásával, megelőzésével

The Human Microbiome: Effects on Disease Development and Prevention

Das menschliche Mikrobiom und seine Rolle bei der Krankheitsentwicklung und Prävention

Prof. Dr. Kiss István

 

Cancer is Preventable!

Prof. Dr. Kiss István

 

Dohányzás, leszokástámogatás

Rauchen, Entwöhnungstechniken

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Balogh Erika)

 

Egészségföldrajz

Health Geography

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Márovics Gergő)

 

Epigenetika - a gének feletti öröklődés orvosi vonatkozásai

Epigenetics - Non-genetic Inheritance and its Medical Aspects

Epigenetics - Non-genetic Inheritance and its Medical Aspects (Biotechnológusoknak)

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Bérczi Bálint)

 

Táplálkozás és a rák

Nutrition and Cancer

Prof. Dr. Kiss István

 

A táplálkozás szerepe speciális kórállapotok megelőzésében és kezelésében

Prof. Dr. Kiss István

(Wolher Veronika)

 

Az életmód orvoslás alapjai

Basics of lifestyle medicine

Grundlagen der Lebensstilmedizin

Prof. Dr. Kiss István

(Dr. Balogh Erika)

 

Magyarország ásvány- és gyógyvizei, balneológia

Mineral and Spa Waters, Balneology

Prof. dr. Varga Csaba

 

A környezetvédelem és a környezetmonitorozás népegészségügyi jelentősége

The Environment and the Environmental Monitoring Public Health Relevance

Prof. dr. Varga Csaba

 
 

A sikeres prezentáció elméleti és gyakorlati alapjai, prezentációs technikák

Prof. dr. Varga Csaba

(Dr. Berényi Károly)

 

A globális felmelegedés hatásai az emberi egészségre

Global Warming - The Health and Disease impacts

dr. Gerencsér Gellért

 

Genotoxikologie und Ökotoxikologie

dr. Gerencsér Gellért

 

Mérgező állatok, állati mérgezések

Poisonous and Venomous Animals, Animal Poisonings

Giftige Tiere, tierische Vergiftungen

dr. Gerencsér Gellért

 
 
 

Mineral- und Heilwässer, Balneologie

dr. Gerencsér Gellért

 

Biomarkerek

Biomarkers

dr. Gyöngyi Zoltán

 

Genetikailag módosított szervezetek és egészségünk

Genetically Modified Organisms and Our Health

dr. Gyöngyi Zoltán

 

Ártó-védő városok - a városi környezet egészséghatásai

Urban Halth

dr. Girán János

 

Egészség és társadalom 

Health and society

dr. Girán János

 

Adatgyűjtési technikák - a kérdőív-szerkesztéstől az interjúkészítésig

Data collection techniques - Survey and interview methods

dr. Girán János

 

Térepidemiológia

Spatial epidemiology

dr. Girán János

 

A daganat megelőzhető!

dr. Kiss Zsuzsanna

 

A leggyakoribb daganatos betegségek szűrésétől a terápiáig az orvosi gyakorlatban.

dr. Pozsgai Éva

 

A média ellentmondásos hatásai a fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiájában

Controversial Effects of Media on Epidemiology of Communicable and Non-communicable Diseases

Der Einfluss von Medien auf das Gesundheitsverhalten

dr. Szendi Katalin

 

Védőoltások, védőoltás-ellenes mozgalmak tevékenysége: többet árt, mint használ

Vaccination, Anti-Vaccination Movements: Do More Harm than Good

dr. Szendi Katalin

 

Légy proaktív! Betegségmegelőzés újratöltve

Be Proactive! Disease Prevention Reloaded

dr. Szendi Katalin

 

Bevezetés az epidemiológiába

Basics of Epidemiology

dr. Varjas Tímea

 

Egészség és az élettelen környezet kapcsolata

Health and Physical Environment

dr. Varjas Tímea

 

A marketing szerepe és lehetőségei a prevencióban

Marketing in Different Levels of Prevention

dr. Varjas Tímea

 

Populációgenetika és eredményeinek alkalmazása a gyakorlatban

The Medical Aspects of Human Population Genetics

dr. Varjas Tímea

 

Technikai katasztrófák és egészségügyi hatásaik

Technological Disasters and Their Impact on Health

dr. Varjas Tímea

 
 

Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás egészségügyi vetületei

The Health Aspects of Waste Management

dr. Varjas Tímea

 

Élelmiszerbiztonsági krízishelyzetek

Food Safety and Crisis Situations

Lebensmittelsicherheit und Krisensituationen

dr. Varjas Tímea

 
 

Az alternatív táplálkozási szokások egészségügyi hatásai

Health Effects of Alternative Dietary Habits

dr. Varjas Tímea

 

Kemoprevenció

Chemoprevention

dr. Varjas Tímea

 

Különböző nemzetek, vallások étrendi szokásainak táplálkozás-egészségtani vonatkozása

Different Nations', Religions' Dietary Habits in Nutritional and Health Science Aspects

dr. Varjas Tímea

 

Bizonyítékokon alapuló kémiai és fizikai karcinogenezis 

Evidence-based Chemical and Physical Carcinogenesis

dr. Varjas Tímea

 

A titokzatos E-számok egészségügyi hatásai: tévhitek és a valóság

The Health Effects of the Mysterious E-numbers: Myths and Realities

dr. Varjas Tímea

 

Az antropocén korszakának szennyezői

The age of the Anthropocene – environmental contaminants

dr. Varjas Timea

 

Út a fertőző betegségek mélyebb megértése felé

Towards Thorough Understanding of Infectious Disease

dr. Varjas Tímea

 PTE Egészségtudományi Kar - Kötelező kurzusok 

Tantárgy neve

tárgyfelelős

Kutatásmódszertani és Biostatisztikai ismeretek III. – elmélet és gyakorlat

(NEPMLM)

Dr. Varjas Tímea

Táplálkozás egészségtan II. – elmélet és gyakorlat (TAPLM)

Dr. Varjas Tímea

Egészségügyi Informatika I. – elmélet és gyakorlat (NEPMLM)

Dr. Varjas Tímea

Kommunikáció és személyiségfejlesztési ismeretek III. (ik: környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció) – elmélet és gyakortal (NEPMLM)

Dr. Gerencsér Gellért

Kutatásmódszertani és Biostatisztikai ismeretek VI. – elmélet és gyakorlat

(NEPMLM)

Dr. Kiss Zsuzsanna

Genetikai Epidemiológia

Dr. Kiss István

Laboratóriumi adatok klinikai vizsgálatokban

Dr. Kiss István

Klinikai kutatásokelméleti és gyakorlati alapjai

Dr. Kiss Zsuzsanna

Public Health

Dr. Berényi Károly

 

Posztgraduális képzés 

Szakorvos képzés

 • Preventív Medicina – Továbbképző Tanfolyam 
 • Környezetegészségtan – Továbbképző Tanfolyam

PhD képzés

PhD témák 
PTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Daganatok molekuláris epidemiológiája alprogram (Dr. Kiss István)  
 

 • Dr. Gyöngyi Zoltán  
  • Autoimmun betegségek gén polimorfizmusai.
  • Betegségek korai azonosítása illékony szerves molekulák segítségével.
 • Dr. Kiss István
  • A roma népesség egészséggel kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és egészségmagatartása.
  • Epigenetic factors – cancer risk and prognosis.
  • Epigenetikai tényezők szerepe a daganatkialakulásban és a daganatok prognózisában.
  • Genetikai polimorfizmusok szerepe a daganatok iránti egyéni érzékenység alakulásában.
  • Role of genetic polymorphisms in cancer susceptibility.
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
  • Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők vizsgálata és egészségfejlesztési programok kidolgozása roma közösségekben.
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
  • Hajléktalan emberek egészségi állapota és egészségmagatartása.
  • Magyarországi középiskolások táplálkozási szokásai és tápláltsági állapota.
 • Dr. Varga Csaba
  • Balneológiai prevenció.
  • Balneoprevention.
  • Environmental nanotoxicology.
  • Foglalkozási eredetű daganatok korai biomarkerei.
  • Környezeti nanotoxikológia.
 • Dr. Varjas Tímea
  • Élelmiszeradalékok molekuláris epidemiológiai vizsgálata.
  • Növényi eredetű bioaktív vegyületek molekuláris epidemiológiai vizsgálata.
    

PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Preventív onkológia altéma (Dr. Kiss István)

 • Dr. Gyöngyi Zoltán
  • A rezveratrol klinikai alkalmazása
 • Dr. Kiss István
  • Alternatív és természetes módszerek a daganat–megelőzésben
  • Az egészségügyi eredetű veszélyes hulladék kezelés kockázatainak vizsgálata.
  • Daganatok kemoprevenciója.
  • Daganatok molekuláris epidemiológiája
  • Genetikai és genomikai epidemiológia
  • Környezet és carciogenezis
  • Mikro RNS-ek szerepe a daganatképződésben és prevencióban
  • Primer, szekunder, tercier prevenció a daganatok körében
  • Táplálkozás és a rák
 • Dr. Rákosy Zsuzsa
  • Eritropoetin receptor (EpoR) variánsok expressziója és funkciója emlőkarcinómában
  • A hajléktalanok tápláltsági állapotának és táplálkozási szokásainak felmérése
 • Dr. Varga Csaba
  • Magyarország történelmi demográfiája
 • Dr. Varjas Tímea
  • Növényi eredetű bioaktív vegyületek és élelmiszer adalékok molekuláris epidemiológiai vizsgálata 

PhD kurzusok:

 • Dr. Kiss István: Klinikai epidemiológia (PTE ÁOK Doktori Iskola)
 • Dr. Kiss István: Molecular carcinogenesis (PTE ETK Doktori Iskola)
 • Dr. Gyöngyi Zoltán: Klinikai vizsgálatok meta-analízisei / Meta-analysis of clinical trials (PTE ETK Doktori Iskola)

 

Szakértői tevékenység

 • Dr. Girán János: 

WHO Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete kutatási szakértői tevékenység
Egészséges Városért Alapítvány (Pécs) kutatási szakértői tevékenység

 • Dr. Rákosy Zsuzsa

NNK és az EMMI Egészségügyért és Közoktatásért felelős államtitkárságának lát el szakértői feladatokat, elsősorban az iskolai egészségfejlesztés és az addikció prevenció/dohányzás megelőzés területén. 
Az FEANTSA Health Cluster-jének tagjaként a hajléktalanok egészségét érintő pályázatok kapcsán lát el szakértői tevékenységet.

 • Dr. Kiss István

    European Commission – EU FP6, FP7 és Horizon2020 pályázatok bírálata
- projektek
Your Life @ ÁOK – Kari Egészségterv/Egészségprogram
Dr. Horváth-Sarródi Andrea
Your Life @ ÁOK – Kari Egészségterv/Egészségprogram

 

Publikációk (2019-2020)
Összes közlemény:     1043
Összes idézet :     3458
Forrás: MTMT 2020.08.20.

 1. Balogh, Erika ; Wagner, Zoltán ; Faubl, Nóra ; Riemenschneider, Henna ; Voigt, Karen ; Terebessy, András ; Horváth, Ferenc ; Füzesi, Zsuzsanna ; Kiss, István. Increasing Prevalence of Electronic Cigarette Use among Medical Students. Repeated Cross-Sectional Multicenter Surveys in Germany and Hungary, 2016-2018.SUBSTANCE USE & MISUSE , 7 p. (2020) 
 2. Csábi, Györgyi ; Magyar, Éva Erzsébet ; Tényi, Tamás. Katatónia gyermek és serdülőkorban – rövid áttekintés és betegbemutatás.PSYCHIATRIA HUNGARICA 35 : 1 pp. 68-72. , 5 p. (2020)
 3. Huber, Imre  ; Rozmer, Zsuzsanna ; Gyöngyi, Zoltán ; Budán, Ferenc ; Horváth, Péter ; Kiss, Eszter ; Perjési, Pál. Structure activity relationship analysis of antiproliferative cyclic C5-curcuminoids without DNA binding: Design, synthesis, lipophilicity and biological activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1206 Paper: 127661 , 10 p. (2020) 
 4. Kaddumi, Ezidin G. ; Omoush, Samya A. ; Shuqair, Dalal A. ; Abdel-Razaq, Wesam ; Alkhateeb, Hakam H. ; Kanaan, Reem A. Severing the ventral funiculus in chronic spinal cord injury has the most deteriorating effect on spermatogenesis in rats AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 224 Paper: 102639 , 6 p. (2020)
 5. Koncz, Balázs* ; Darvasi, Erika* ; Erdősi, Dalma ; Szentesi, Andrea ; Márta, Katalin ; Erőss, Bálint ; Pécsi, Dániel ; Gyöngyi, Zoltán ; Girán, János ; Farkas, Nelli et al. LIFEStyle, Prevention and Risk of Acute PaNcreatitis (LIFESPAN) : protocol of a multicentre and multinational observational case-control study BMJ OPEN 10 : 1 Paper: e029660 , 9 p. (2020)
 6. Lukács, Anita ✉ ; Máté, Zsuzsanna ; Farkas, Nelli ; Mikó, Alexandra ; Tenk, Judit ; Hegyi, Péter ; Németh, Balázs ; Czumbel, László Márk ; Sadaeng, Wuttapon ; Kiss, István et al. The quadrivalent HPV vaccine is protective against genital warts : a meta-analysis. BMC PUBLIC HEALTH 20 : 1 Paper: 691 , 16 p. (2020)
 7. Marek, Erika ; Nemeth, Timea ; Orsos, Zsuzsa. Implicit bias against the Romas in Hungarian healthcare: taboos or unrevealed areas for health promotion? HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL (2020)
 8. Marek, Erika ; Kalmár, Réka ; Faubl, Nóra ; Orsós, Zsuzsa ; Németh, Tímea. Előítéletek és hatásaik az egészségügyi ellátásban. Egy felmérés tanulságai. ORVOSI HETILAP 161 : 19 pp. 789-796. , 8 p. (2020)
 9. Palkovics, András ; Vereczkei, András ; Fincsur, András ; Kiss, István ; Németh, Balázs ; Takács, Ildikó ; Papp, András. Short- and Long-term Histological Changes in Liver Parenchyma After Different Resection Methods and Their Potential Role in Treatment of Colorectal Liver Metastasis ANTICANCER RESEARCH 40 : 3 pp. 1359-1365. , 7 p. (2020)
 10. Sadaeng, Wuttapon ; Márta, Katalin ; Mátrai, Péter ; Hegyi, Péter ; Tóth, Barbara ; Németh, Balázs ; Czumbel, László Márk ; Sang-Ngoen, Thanyaporn ; Gyöngyi, Zoltán ; Varga, Gábor ✉ et al. γ-Aminobutyric Acid and Derivatives Reduce the Incidence of Acute Pain after Herpes Zoster- A Systematic Review and Meta-analysis. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 26 : 25 pp. 3026-3038. , 13 p. (2020)
 11. Szabó, István ✉ ; Varga, Csaba. Finding possible pharmacological effects of identified organic compounds in medicinal waters (BTEX and phenolic compounds) . INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 64 pp. 989-995. , 7 p. (2020)
 12. Szakó, Lajos ; Mátrai, Péter ; Hegyi, Péter ; Pécsi, Dániel ; Gyöngyi, Zoltán ; Csupor, Dezső ; Bajor, Judit ; Erőss, Bálint ; Mikó, Alexandra ; Szakács, Zsolt et al. Endoscopic and surgical drainage for pancreatic fluid collections are better than percutaneous drainage: Meta-analysis. PANCREATOLOGY 20 : 1 pp. 132-141. , 10 p. (2020)
 13. Szőcs, Attila ; Vancea, Szende ; Kiss, István ; Donáth-Nagy, Gabriella. Determination of plasma and leukocyte vitamin C concentrations by high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY (2020)
 14. Ajtay, Bella ; Kiss, István ; Péter, Iván ; Németh, Balázs. A transzkután szén-dioxid kezelés csökkenti a perifériás vaszkuláris rezisztenciát (2019) Pécs, 2019.04.09. - 2019.04.10.,
 15. Balogh, Erika ; Faubl, Nóra ; Wagner, Zoltán ; Füzesi, Zsuzsanna ; Kiss, István Dohányzás orvostanhallgatók körében - Igény a leszokás-támogatásra? In: Horváthné, Tóth Judit (szerk.) XVI. Magatartástudományi Napok. "Új időknek új dalaival" : Program- és absztraktfüzet Szeged, Magyarország : SZTE-ÁOK Magatartástudományi Intézet, (2019) pp. 30-30. , 1 p.
 16. Balogh, Erika ; Faubl, Nóra ; Németh, Katalin ; Wagner, Zoltán ; Terebessy, András ; Horváth, Ferenc ; Füzesi, Zsuzsanna ; Kiss, István. Mit gondolnak az orvostanhallgatók a védőoltásokról? (2019)
 17. Böhme, Mandy ; Voigt, Karen ; Balogh, Erika ; Bergmann, Antje ; Horváth, Ferenc ; Kugler, Joachim ; Schelling, Jörg ; Schübel, Jeannine ; Riemenschneider, Henna. Pertussis vaccination status and vaccine acceptance among medical students: multicenter study in Germany and Hungary. BMC PUBLIC HEALTH 19 : 1 Paper: 182 , 10 p. (2019)
 18. Csenkey, Alexandra ; Jozsa, Gergo ; Gede, Noemi ; Pakai, Eszter ; Tinusz, Benedek ; Rumbus, Zoltan ; Lukacs, Anita ; Gyongyi, Zoltan ; Hamar, Peter ; Sepp, Robert et al. Systemic antibiotic prophylaxis does not affect infectious complications in pediatric burn injury : A meta-analysis. PLOS ONE 14 : 9 Paper: e0223063 , 13 p. (2019)
 19. Csertő, Mónika ; Berényi, Károly ; Decsi, Tamás ; Lohner, Szimonetta. Self-reported attitudes, knowledge and skills of using evidence-based medicine in daily health care practice : A national survey among students of medicine and health sciences in Hungary. PLOS ONE 14 : 12 Paper: e0225641 , 15 p. (2019)
 20. Csupor, Dezső ✉ ; Lantos, Tamás ; Hegyi, Péter ; Benkő, Ria ; Viola, Réka ; Gyöngyi, Zoltán ; Csécsei, Péter ; Tóth, Barbara ; Vasas, Andrea ; Márta, Katalin et al. Vitex agnus-castus in premenstrual syndrome: A meta-analysis of double-blind randomised controlled trials. COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE 47 Paper: 102190 , 7 p. (2019)
 21. Csupor, Dezső ✉ ; Viczián, Réka ; Lantos, Tamás ; Kiss, Tivadar ; Hegyi, Péter ; Tenk, Judit ; Czumbel, László Márk ; Thanyaporn, Sang-Ngoen ; Gyöngyi, Zoltán ; Varga, Gábor et al. The combination of hawthorn extract and camphor significantly increases blood pressure: A meta-analysis and systematic review. PHYTOMEDICINE: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOTHERAPY AND PHYTOPHARMACOLOGY 63 Paper: 152984 , 9 p. (2019)
 22. Hungarian Pancreatic Study Group* (Kollaborációs szervezet) ; Dobszai, Dalma* ; Mátrai, Péter ; Gyöngyi, Zoltán ; Csupor, Dezső ; Bajor, Judit ; Erőss, Bálint ; Mikó, Alexandra ; Szakó, Lajos ; Meczker, Ágnes et al. Body-mass index correlates with severity and mortality in acute pancreatitis: A meta-analysis. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 25 : 6 pp. 729-743. , 15 p. (2019)
 23. Erika, Balogh ; Henna, Riemenschneider ; András, Terebessy ; Ferenc, Horváth ; Karen, Voigt ; István, Kiss ; Zsuzsanna, Füzesi ; Nóra, Faubl. Quo vadis medicinae candidatus? Specialization and workplace preferences for medical students studying in an international environment (2019). 4th V4 PUBLIC HEALTH CONFERENCE, Debrecen, 2019. 04. 25-26.,
 24. Erika, Balogh ; Nóra, Faubl ; Zoltán, Wagner ; Zsuzsanna, Füzesi ; István, Kiss. Cigarette use and intention to quit among medical students in Pécs, Hungary (2019) 4th V4 PUBLIC HEALTH CONFERENCE, Debrecen, 2019. 04. 25-26.,
 25. Erős, Adrienn ; Farkas, Nelli ; Hegyi, Péter ; Szabó, Anikó ; Balaskó, Márta ; Veres, Gábor ; Czakó, László ; Bajor, Judit ; Alizadeh, Hussain ; Rakonczay, Zoltán et al. Anti-TNFα agents are the best choice in preventing postoperative Crohn's disease : A meta-analysis. DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 51 : 8 pp. 1086-1095. , 10 p. (2019)
 26. Faubl, Nóra ; Balogh, Erika ; Henna, Riemenschneider ; Karen, Voigt ; Kiss, István ; Füzesi, Zsuzsanna. Quo vadis medicinae candidatus? Nemzetközi környezetben tanuló orvostanhallgatók szakirány- és munkahely-választási preferenciái. In: Horváthné, Tóth Judit (szerk.) XVI. Magatartástudományi Napok. "Új időknek új dalaival" : Program- és absztraktfüzet. Szeged, Magyarország : SZTE-ÁOK Magatartástudományi Intézet, (2019) pp. 32-32. , 1 p.
 27. Funke, Simone ; Vida, Gabriella ; Gyarmati, Judit ; Ertl, Tibor ; Molnár, Gábor ; Berényi, Károly ; Bódis, József ; Koppán, Miklós. Az iker-iker transzfúzió szindróma (TTTS) miatt foetoszkópos lézerkoaguláción átesett terhességekből született újszülöttek kimenetele MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 82 : 6 pp. 316-323. , 8 p. (2019)
 28. Gerencsér, Gellért ; Szabó, István ; Szendi, Katalin ; Hanzel, Adrienn ; Raposa, Bence ; Gyöngyi, Zoltán ; Varga, Csaba. Effects of medicinal waters on the UV-sensitivity of human keratinocytes – a comparative pilot study. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 63 : 10 pp. 1417-1423. , 7 p. (2019)
 29. Gergely, Péter ✉ ; Murnyák, Balázs ; Bencze, János ; Kurucz, Andrea ; Varjas, Tímea ; Gombos, Katalin ; Hortobágyi, Tibor ✉. Tyrosine kinase inhibitor Imatinib mesylate alters DMBA-induced early onco/suppressor-gene expression with tissue-specificity in mice. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2019 Paper: 8670398 , 12 p. (2019)
 30. Hanzel, Adrienn ; Berényi, Károly ; Horváth, Krisztina ; Szendi, Katalin ; Németh, Balázs ; Varga, Csaba. Evidence for the therapeutic effect of the organic content in Szigetvár thermal water on osteoarthritis: a double-blind, randomized, controlled clinical trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 63 : 4 pp. 449-458. , 10 p. (2019)
 31. Kiss, István. A daganatok etiológiája, a legfontosabb epidemiológiai adatok, primer és szekunder prevenció. In: Mangel, László; Bellyei, Szabolcs; Boronkai, Árpád (szerk.) Onkológiai jegyzet. Pécs, Magyarország : PTE ÁOK Onkoterápiás Intézet, (2019) pp. 5-21. , 17 p.
 32. 32.    Marek, E ; D'Cruz, G ; Katz, Z ; Szilard, I ; Berenyi, K ; Feiszt, Z. Improving asylum seekers' health awareness in a Hungarian refugee reception centre. HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 34 : 5 pp. e36-e46. (2019)
 33. Nagy, Arnold ✉ ; Mátrai, Péter ; Hegyi, Péter ; Alizadeh, Hussain ; Bajor, Judit ; Czopf, László ; Gyöngyi, Zoltán ; Kiss, Zoltán ; Márta, Katalin ; Simon, Mária et al. The effects of TNF-alpha inhibitor therapy on the incidence of infection in JIA children : a meta-analysis. PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 17 : 1 Paper: 4 , 11 p. (2019)
 34. Németh, Balázs ; Péter, Iván ; Boncz, Imre ; Jagicza, Anna ; Kiss, István ; Csergő, Ágnes ; Kőszegi, Tamás ; Kustán, Péter ; Horváth, Iván G ; Ajtay, Zénó. Urinary orosomucoid: a new marker of cardiovascular risk in psoriatic patients? THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT 15 pp. 831-837. , 7 p. (2019)
 35. Raposa, László Bence ; Oláh, András ; Jurasek, Júlia Vanda ; Varjas, Tímea. A NÁTRIUM-GLUTAMÁT (MSG) ÉS A DMBA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A DNS-METILTRANSZFERÁZOK GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZATÁRA. In: TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK IX. PhD konferencia PROGRAMJA ÉS ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓI. Magyar Táplálkozástudományi Társaság, (2019) pp. 20-20. , 1 p.
 36. Raposa, L. Bence ; Oláh, András ; Jurasek, Júlia Vanda ; Kiss, István ; Varjas, Tímea . Nátrium-glutamát (MSG) expozíciók hatásának összehasonlító vizsgálata a DNS- metiltranszferázok génexpressziós mintázatára In: Wessling, Hungary Kft. Hungalimentaria 2019 : Konferencia és kiállítás: ,,Ésszel a kosárba! - Mit mond erről a labor?" Budapest, Magyarország : WESSLING Hungary Kft., (2019) pp. 64-65. , 2 p.
 37. Raposa, L. Bence ; Jurasek, Júlia Vanda ; Soltész, Dorottya ; Doma, Valentina ; Koczka, Viktor ; Kiss, István ; Turcsán, Judit ; Varjas, Tímea. Élelmiszeriparban használt, mesterséges adalékanyagok molekuláris epidemiológiai és epigenetikai hatásai a metilációs mintázat kialakításáért felelős gének mRNS expressziójára. ÚJ DIÉTA: A MAGYAR DIETETIKUSOK LAPJA (2001-) 28 : 1 pp. 22-26. , 5 p. (2019)
 38. Szakács, Zsolt ; Gede, Noémi ; Gyöngyi, Zoltán ; Solymár, Margit ; Csupor, Dezső ; Erőss, Bálint ; Vincze, Áron ; Mikó, Alexandra ; Vasas, Andrea ; Szapáry, László et al.
 39. A call for research on the prognostic role of follow-up histology in celiac disease: a systematic review. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY 10 Paper: 1408 , 21 p. (2019)
 40. Varga, Csaba ✉. To treat or not to treat? Misbeliefs in spa water disinfection. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 63 : 8 pp. 1135-1138. , 4 p. (2019)
 41. Voigt, K ; Riemenschneider, H ; Balogh, E ; Schübel, J ; Schelling, J ; Sanftenberg, L ; Bergmann, A. Beurteilung der Impfnotwendigkeit durch deutsche Medizinstudierende. PRAVENTION UND GESUNDHEITSFORDERUNG 14 : 2 pp. 190-197. , 8 p. (2019)

 

Tagok