Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Közegészségtudományi Tanszék

Dr.Pándics Tamás.jpg

Tagintézet/munkacsoport teljes neve: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Közegészségtudományi Tanszék
Címe: 1088 Budapest, Vas utca 17. 
Vezetője: Dr. Pándics Tamás
Vezető elérhetősége (e-mail/telefon): pandics.tamas@semmelweis.hu , 0+36-1/486-4870

A tagintézet tevékenységének szöveges jellemzése az alábbiak szerint:

1)    A Tanszék fő profilja

A Közegészségtudományi Tanszék fő feladata a közegészségtudományi és egészségvédelmi képzés széles körének biztosítása a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának BSc és MSc képzéseiben. Legfőbb feladata a népegészségügyi szakemberek elméleti és gyakorlati képzése a megjelölt képzési szinteken. A tanszék által oktatott tantárgyak igen széles spektrumot ölelnek fel a közegészségtan-járványtantól a kémiai biztonságon és munkahigiénén át az élelmezés- és környezet-egészségügyig, a klasszikus egészségvédelmi funkciókat is beleértve. 

2)    Főbb kutatási tevékenysége

A tanszék kutatási tevékenysége a környezetegészségügyi kockázatok köré csoportosul, emellett második vezető téma az infekciókontroll tevékenység komplex megközelítése. E témakörökön belül a tanszéken jelenleg aktívan zajlanak kutatási tevékenységek a tanszéki kutatási portfólió alapján.

Téma Vezető
Új környezeti szennyező anyagok (nanoanyagok, gyógyszermaradványok, hormonrendszert befolyásoló anyagok) egészségkockázatának vizsgálata Dr. Pándics Tamás
Környezeti eredetű egészségkockázat érzékelés vizsgálata Dr. Pándics Tamás
Környezeti eredetű megbetegedések egészségkockázatának vizsgálata Dr. Pándics Tamás, Kádár László Csaba
Beltéri környezetminőség egészségkockázata és munkahigiénés aspektusai a betegellátás és betegbiztonság tükrében Kádár László Csaba
Eszközhasználattal összefüggő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések monitorozási lehetőségének vizsgálata nem intenzív ellátást nyújtó fekvőbeteg-ellátó részlegeken Csima Zoltán
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének komplex, rendszerszintű vizsgálata Csima Zoltán

 

3)    Oktatással kapcsolatos tevékenység

A tanszék a gyorsan fejlődő egészségtudományokon belül a klasszikus közegészségügyi ismeretektől egészen a new public health megközelítéséig oktatja a népegészségüggyel kapcsolatos tantárgyakat mind elméleti, mind gyakorlati kurzusok keretében. A vezető, több féléven keresztül oktatott tantárgyak: Mikrobiológia, Fertőző betegségek járványtana, Fertőző betegségek megelőzése, Munkahigiéne – kémiai biztonság, Élelmezéshigiéne – élelmiszerbiztonság, Környezetegészségügy, Népegészségügy, Népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák. A tanszék oktatási tevékenysége a mai kor kihívásaira reflektálva az elvárt legújabb technikák és módszerek oktatásában (mind graduális, mind továbbképző oktatás keretében) elhivatott. 

4)    Szakértői tevékenység

A tanszék oktató munkatársai tutorként és előadóként is aktív részesei az Egészségtudományi Kar nemzetközi akkreditált oktatási partnerkapcsolatain belül az Európai Unió Socrates Programjának és a COHEHRE Academy (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) szervezésében megvalósuló projekteknek.

Az oktató munkatársak aktív résztvevői szakterületeik hazai és nemzetközi tudományos társaságainak és azok rendezvényeinek (Magyar Higiénikusok Társasága, Magyar Infekciókontroll Társaság, Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesülete, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). A tanszékvezető látja el Magyarország WHO Környezet és egészség fókuszponti feladatait, illetve az Európai Környezet és Egészség folyamat kapcsán az Environment and Health Task Force társelnöki feladatait. 

5)    Publikációk
Ld. MTMT adatbázis (https: //www.mtmt.hu/)

Tagok: 

Egyéb:

A tanszék munkatársai: 

  • Dr. Pándics Tamás, főiskolai tanár, tanszékvezető
  • Burgettiné dr. Böszörményi Erzsébet, főiskolai docens
  • Csima Zoltán, tanársegéd
  • Dr. Galgóczi Ágnes, tanársegéd
  • Hómann Éva, oktatásszervező
  • Dr. Jáger Edit Andrea, főiskolai docens
  • Kádár László Csaba, tanársegéd
  • Dr. Sinka Magdolna, főiskolai docens