Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ

Surveillance központ 
Vezető: Dr. Oroszi Beatrix
Vezető elérhetősége: oroszi.beatrix@semmelweis.hu
Címe: 1083 Budapest, Üllői út 25.
Megalakulás: A Központ 2020-ban alakult meg

 

Fő profil:

 • A surveillance rendszerek átfogó fejlesztése és az ebből származó adatok feldolgozása 
 • Tudományos együttműködések kialakítása és megszilárdítása 
 • Nemzetközi tudományos együttműködések keretében, innovatív surveillance rendszerek bázisán kutatási hálózatok létrehozása és működtetése a légúti kórokozók epidemiológiai vizsgálatára 
 • A magyar lakosság morbiditási és mortalitási mutatóinak térbeli és időbeli elemzése, különös tekintettel a SARS-CoV-2 világjárvány rövid, közép és hosszútávú egészséghatásaira 
 • Az egészségbiztonság fejlesztése
 • Pandémiás tervezési és felkészülési eszköztárak fejlesztése
 • Népegészségügyi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés

Szakértői tevékenységek:

ITM Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt (JEP): 2020 őszétől kezdve az ESK látta el az ITM Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt Epidemiológiai pillérének feladatait. Ebbe beletartozott a COVID-19 pandémia epidemiológiai elemzése, a terjedés modellezése, előrejelzések készítése annak érdekében, hogy a döntéshozóknak támogatást nyújtson a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalban. 2020. őszétől a JEP az Operatív Törzs egyik akciócsoportjaként működött. 

Projektek

 • RRF-2.3.1-21-2022-00006- Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium projekt megvalósítása
 • EPICONCEPT and European Centre for Disease Prevention and Control, VEBIS (Vaccine Effectiveness and Burden Studies) – Developing an infrastructure and performing vaccine effectiveness studies
 • EU Coordination and Support Action (CSA) Be Ready on Pandemic Preparedness
  • Building a European strategic REsearch and Innovation Area in Direct SYnergy with EU and International Initiatives for Pandemic Preparedness
  • Analysis of behavioural trends in the COVID-19 pandemic and predictions for the future (Epipose) 
 • e-Bug – operated by the UK Health Security Agency

2020-2022. évi közlemények

 • Horváth, J. Krisztina et al. (2022) ‘A COVID-19 világjárvány első két éve Magyarországon’, 99(1), pp. 6–19.
 • Horváth, Judit K. et al. (2022) ‘Real-Time Monitoring of the Effectiveness of Six COVID-19 Vaccines against Laboratory-Confirmed COVID-19 in Hungary in 2021 Using the Screening Method’, Vaccines, 10(11), p. 1824. Available at: https://doi.org/10.3390/vaccines10111824.
 • Juhász A. et al. (2020) ‘A Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszere (NEKIR), 2020.’, Egészségtudomány, 64(3), pp. 51–83. Available at: https://doi.org/10.29179/EgTud.2020.3.51-84.
 • Juhász, A. et al. (2022) ‘A COVID-19 megbetegedés, halálozás és oltottság alakulása és összefüggése a társadalmi-gazdasági helyzettel a 2-4. járványhullámok idején Magyarországon’, 99(1), pp. 92–104. Available at: https://nepegeszsegugyi-egyesulet.hu/sites/default/files/2022-08/e-nepeg2201_1.pdf.
 • Oroszi B. et al. (2021) ‘Az epidemiológiai surveillance és járványmatematikai előrejelzések szerepe a pandémiás hullámok megelőzésében, mérséklésében – hol tartunk most, és hová kellene eljutni’, Scientia et Securitas, 2(1), pp. 38–53. Available at: https://doi.org/10.1556/112.2021.00007.
 • Oroszi, B. et al. (2021) ‘Unequal burden of COVID-19 in Hungary: a geographical and socioeconomic analysis of the second wave of the pandemic’, BMJ global health, 6(9), p. e006427. Available at: https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006427.
 • Nagy, C., Juhász, A. et al. (2021) 'Preventive Metformin Monotherapy Medication Prescription, Redemption and Socioeconomic Status in Hungary in 2018-2019: A Cross-SectionalStudy. Int J EnvironRes Public Health.;18(5):2206. doi: 10.3390/ijerph18052206. IF: 4.614
 • Oroszi, B., Ferenczi, A., et al. (2022) ‘A védőoltások jelentősége a 18 éven felüli népesség COVID-19-cel összefüggő megbetegedési és halálozási kockázatának csökkentésében Magyarországon, 2021. augusztus 16. és 2022. február 6. között’, 9(1), pp. 132–143. Available at: https://nepegeszsegugyi-egyesulet.hu/sites/default/files/2022-08/e-nepeg2201_1.pdf.
 • Oroszi, B., Juhász, A., et al. (2022) ‘Characteristics of the Third COVID-19 Pandemic Wave with Special Focus on Socioeconomic Inequalities in Morbidity, Mortality and the Uptake of COVID-19 Vaccination in Hungary’, Journal of Personalized Medicine, 12(3), p. 388. Available at: https://doi.org/10.3390/jpm12030388.
 • Röst, G. et al. (2020) ‘Early Phase of the COVID-19 Outbreak in Hungary and Post-Lockdown Scenarios’, Viruses, 12(7), p. 708. Available at: https://doi.org/10.3390/v12070708.
 • Wong, K. et al. (2022) ‘Pregnancy during COVID-19: social contact patterns and vaccine coverage of pregnant women from CoMix in 19 European countries’, BMC Pregnancy and Childbirth, 22. Available at: https://doi.org/10.1186/s12884-022-05076-1.
 • Csanádi, M. et al. (2021) ‘Modeling costs and benefits of the organized colorectal cancer screening programme and its potential future improvements in Hungary’, Journal of Medical Screening, 28(3), pp. 268–276. Available at: https://doi.org/10.1177/0969141320968598.

Tagok