Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Paulik Edit

Vezető: Dr. habil Paulik Edit

Elérhetősége: paulik.edit@med.u-szeged.hu, +36-62-545-119

Címe: 6720 Szeged Dóm tér 10.Fő profil

Az Intézet oktató és kutató munkája a megelőző orvostan és népegészségtanhoz kapcsolódik. 


Főbb kutatási tevékenység

Az Intézet epidemiológia és szociológiai profilú kutatásokat végez, melyek célja egyrészt általános populációs szinten, másrészt szűkebb lakossági csoportok körében felmérni az egészségi állapotot, életminőséget és az azt meghatározó életmódi, magatartási és környezeti tényezőket. 
A folyamatban lévő kutatások témái: a várandósok egészségi állapota és életmódja; az elhízás gyermekkori prevenciója; antibiotikumokkal, védőoltásokkal kapcsolatos ismeretek, attitűdök.
A doktori (PhD) képzésben a 2002-ben létrejött Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Preventív Medicina alprogramban vesz részt az Intézet, melynek keretében 22 hallgató szerzett PhD fokozatot. 


Oktatással kapcsolatos tevékenység

A graduális oktatásban a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi képzést nyújtó karain megelőző orvostan és népegészségtant, valamint annak részterületeit (pl. környezet-egészségtant, szociál- és egészségpolitikát, bizonyítékokon alapuló orvoslás alapjait) magyar és angol, a foglalkozás-orvostan egyes témaköreit magyar, továbbá orvosi szociológiát magyar, angol és német nyelven oktatnak. Az intézeti munkatársak irányításával több hallgató is végez kutatómunkát, melynek eredményeit a helyi és az országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is sikeresen mutatják be. Akkreditált képzőhelyként a szakorvosok oktatásában és továbbképzésében is aktívan közreműködnek az intézet oktatói. 


Szakértői tevékenység

 • NKFI pályázatok bírálata
 • MTA doktori értekezések, PhD értekezések bírálata, védéseken bizottsági tagság
 • Habilitációs eljárásban való részvétel
 • Egyetemi tanári, tanszékvezetői pályázatok bírálata
 • Szakmai anyagok, folyóiratcikkek, tankönyvek, jegyzetek lektorálása

 

Projektekben való részvétel

 • TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása.
 • TÁMOP-2.3.6.B-12-1/6-2014-0041 Orvos-páciens együttműködés fejlesztése, az orvos-páciens kommunikáció hatékonyabbá tétele új innovatív technikák alkalmazásának lehetőségeivel.
 • Svájci-Magyar Együttműködési Program 8. prioritás. Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram 2012-16. (WP7 munkacsoport).
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00008 Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve. Alprojekt: „Az obezitás következtében kialakuló kardiovaszkuláris szövődmények prevenciója gyermekkorban. Az életmódváltás szerepe és komplex biológiai hatásainak vizsgálata intelligens élettani technológiák, valamint egészségügyi, egészségnevelési és egészségfejlesztési módszerek multidiszciplináris alkalmazásával”
 • Quantifying maternal non-obstetrical risk factors for preterm birth – retrospective and prospective study. SZTE ÁOK Kari Kutatási Alap – Hetényi Géza Pályázat (2019-2020)

 

Publikációk

A tudományos eredmények hazai és külföldi folyóiratokban rendszeresen publikálásra kerülnek. Az intézeti bibliográfia alapján, 2000-től napjainkig 182 angol és 128 magyar nyelvű folyóiratcikk jelent meg. 

 

Fontosabb publikációk

 • Gajdács Márió, Paulik Edit, Szabó Andrea: Knowledge, Attitude and Practice of Community Pharmacists Regarding Antibiotic Use and Infectious Diseases: A Cross-Sectional Survey in Hungary (KAPPhA-HU). Antibiotics 9,2, 41 (2020) doi: 10.3390/antibiotics9020041.
 • Lukács Anita, Máté Zsuzsanna, Farkas Nelli, et al. The quadrivalent HPV vaccine is protective against genital warts: a meta-analysis. BMC Public Health 20, 691 (2020) https://doi.org/10.1186/s12889-020-08753-y 
 • Lukács Anita, Horváth Edina, Máté Zsuzsanna, et al. Abdominal obesity increases metabolic risk factors in non-obese adults: a Hungarian cross-sectional study. BMC Public Health 19, 1533 (2019) https://doi.org/10.1186/s12889-019-7839-1 
 • Varga-Tóth Andrea, Németh Gábor, Paulik Edit: A szexuális nevelésről orvosi szemmel a hazai adatok és a nemzetközi irányelvek tükrében. [Medical aspects of sexual education according to national data and international guidelines.] Orvosi Hetilap 160:13:494-501. (2019) https://doi.org/10.1556/650.2019.31359
 • Horváth Tamara, Papp András, Igaz Nóra, et al. Pulmonary impact of titanium dioxide nanorods: examination of nanorod-exposed rat lungs and human alveolar cells. International Journal of Nanomedicine 13:7061-7077. (2018) https://doi.org/10.2147/IJN.S179159 
 • Molnár Regina, Sági Zoltán, Fejes Zsuzsanna, et al. Az orvos–beteg kommunikáció új lehetőségei – a betegek elvárásai alapján. [Possibilities of doctor-patient communication - understanding patients' expectations.] Orvosi Hetilap 159(50):2136–2143. (2018) DOI: 10.1556/650.2018.31209 

 

Tagok

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei

 • 2018. november 9. „Hatékony kommunikáció, mint népegészségügyi feladat” című tudományos ülés
 • A SZAB Orvostudományi Szakbizottság Környezet-egészségügyi Munkabizottság és az SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 országos rendezvénysorozat keretében tudományos ülésen emlékeztünk meg Intézetünk korábbi tanszékvezetőjéről, a Környezet-egészségügyi Munkabizottság egykori elnökéről, a 2018 januárjában elhunyt Dési Illés Professzor Úrról. 

 

Nemzetközi konferenciákon való részvétel

 • 2018, October 11-12, 6th Edition of International Conference on Antibiotics, Antimicrobials and Resistance, Edinburgh, Scotland
 • 2018, November 28–December 1, 11th European Public Health Conference, Ljubljana, Slovenia
 • 2019, April 25-26, 4th V4 Public Health Conference Debrecen, Hungary
 • 2019, November 8-10, 2nd European Lifestyle Medicine Congress, Rome, Italy
 • 2019, 12-14 September, 24th Congress of the European Association of Dental Public Health, Ghent, Belgium
 • 2019, October 24-25, International Conference on Chronic Diseases and 6th Savez Conference, Kosice, Slovakia
 • 2019, November 28–30,6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, Poland
 • 2020, October 12-16, 16th World Congress on Public Health (online event)