Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék

Jávorné Dr. Erdei Renáta

Vezető: Jávorné Dr. Erdei Renáta PhD

Elérhetősége: erdei.renata@foh.unideb.hu, javornereni@gmail.com, +36 42 598 220; +36 42 598 268, +36 20 244 0908

Cím: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.

 

Fő profil


A Védőnői Módszertani Tanszék 2002-ben jött létre, majd 2008-tól Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék néven működik. Alapvető feladata a védőnői és szülésznői képzéshez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatok ellátása.

 • Elsődleges feladatunk a minőségi alapképzés, védőnő és szülésznő szakirányokon – felkészült szakemberek képzése a munkaerőpiaci igényeknek eleget téve
 • Multidiszciplináris kutatóközpont működtetésével, állapotfelmérésekkel, helyzetelemzésekkel tevékenyen járulunk hozzá helyi közösségek életminőségének fejlesztéséhez.
 • Igyekszünk összehangolni oktatási, kutatási és gyakorlati tevékenységünket a lakosság egészségmagatartásának pozitív irányú befolyásolása érdekében. 
 • Részt veszünk az egészségügyi, szociális és oktatási szektor szakembereinek tudásbázis növelésében, szakmai továbbképzésében
 • A politikai döntéshozók, a szakemberek és a lakosság felé egyaránt kommunikáljuk eredményeinket, melyek segíti az intervenciók előkészítését és a lakosság egészségfejlesztését. 

Főbb kutatási irányok

 • Vélt egészségi állapot és egészségmagatartás vizsgálata (felnőtt és iskoláskorúak körében, továbbá hazai és határon túli területeken)
 • Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők életminősége, különös tekintettel egészségi állapotukra
 • Várandósok életminősége az egészségi állapot és egészségmagatartás tükrében
 • Hátrányos helyzetű csoportok életminősége az egészségi állapot tükrében
 • Egészségműveltség vizsgálat (hazai és határon túli területeken)
 • Dohányzás, várandósok dohányzási szokásai
 • Védőnői pályakövetés és pályaszocializáció
 • A koragyermekkori intervenció ágazatközi együttműködésének és hatékonyságának vizsgálata
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik pragmatikus megsegítésének, különösen a koragyermekkori intervenciónak, valamint a társadalmi integráció és az inklúzív nevelés forrásainak és potenciáljának vizsgálata 
 • A szervezett méhnyakszűrés hatékonyságának fejlesztése 
 • Szülésznők munkával való elégedettségének, munkaérték megítélésének, koherencia érzetének és egészségi állapotának vizsgálata 
 • Szülésznő hallgatók munkaérték megítélésének vizsgálata 
 • Komplementer medicinához kapcsolódó attitűd vizsgálata 
 • Szimulációs oktatás
 • Az önkéntesség, önkéntes portfólió megítélése a hallgatók körében, munkaerőpiaci előnyei

Oktatással kapcsolatos tevékenység

Tanszékünk oktatói mind alap, mind mesterképzésben, valamint szakmai továbbképzésekben fejtenek ki oktatási tevékenységet elsősorban egészségtudományi területeken. Főbb oktatási irányok: megelőző orvostan és népegészségtan, egészségfejlesztés, védőnői módszertan (pl. nővédelem, csecsemő és kisgyermek gondozás, iskolaegészségügy), táplálkozástan, szülészeti és nőgyógyászati szakápolástan, szoptatási ismeretek, szülésre felkészítés.

Tagok

 

Publikációk

 • Rákóczi I, Fogarasi-Grenczer A, Takács P, Balázs P.(2016) The impact of secondhand smoke on neonatal biometric outcomes and gestational age in Hungary. New Medicine,20:37-41.
 • Rákóczi I, Fogarasi-Grenczer A, Balázs P. A várandósság alatt dohányzó nők szocio-ökonómiai hátterének jelentősége a leszokás támogatásában Védőnő, 24: 2014; 28-31.
 • Peter Balázs, Andrea Grenczer Andrea, Ildiko Rákóczi, Kristie L. Foley: Continued smoking versus spontaneous quitting among pregnant women living in a high risk environment. Central Europen Jurnal Public Health 2018; 26 (3): 164–170.
 • Sárváry Attila, Rákóczi Ildikó.  A roma újszülöttek és a roma anyák egészségi állapota és egészségmaga-tartása In: Kósa Zsigmond (szerk.) Helyzetkép a magyarországi romákról. 174 p.  Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 87-100. (ISBN:978 963 318 587 2)
 • Balázs P, Rákóczi I, Grenczer A, Foley KL.(2014) Birth weight differences of Roma and non-Roma neonates - public health implications  from a population based study in Hungary". Cent. Eur. J. Public Health, 22: 24-28. 
 • Balázs P, Grenczer A, Rákóczi I, Foley KL.(2014). Smoking Cessation During Pregnancy Among Roma and Non-Roma Women in Hungary’s Underdeveloped Regions.  Psychology Research, 4: 345-353.
 • Ildikó Rákóczi. Socio-economic background of continued smoking during pregnancy in Hungary In: P Balázs, KL Foley (szerk.) Increasing capacity for tobacco research in Hungary 2008-2013. 245 p.  Budapest: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2013. pp. 175-183.(ISBN:978 615 5365 003)
 • Balázs P, Rákóczi I, Grenczer A, Foley KL. (2012)Risk factors of preterm birth and low birth weight babies among Roma and non-Roma mothers: a population-based study. Eur. J. Public Health, 23:480-485. 
 • Foley KL, Balazs P, Grenczer A, Rákóczi I.(2011)Factors Associated with Quit Attempts and Quitting among Eastern Hungarian Women who Smoked at the Time of Pregnancy.  Cent. Eur. J. Public Health, 19:63-66.
 • Gyulai, Anikó; Sárváry, Attila; Rákóczi, Ildikó; Takács, Péter; Jávorné, Erdei Renáta   A női lakosság szervezett méhnyak- és emlőszűrésen való részvétele Nyíregyházán  EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60: 5 pp. 57-66., 10 p. (2019)
 • Takács, Péter ; Fábián, Gergely ; Jávorné, Erdei Renáta A 2018-as Nyíregyháza város életminősége Háztartáspanel kutatás általános és EgészségPanel szakaszainak mintavételi jellemzői EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 87-98. , 12 p. (2019)
 • Rákóczi, Ildikó; Sárváry, Attila; Gyulai, Anikó; Takács, Péter; Jávorné, Erdei Renáta  A felnőtt lakosság dohányzási szokásai Nyíregyházán EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 76-86. , 11 p. (2019)
 • Törő, Viktória; Sárváry, Attila; Sárváry, Andrea; Radó, Sándorné; Takács, Péter; Jávorné, Erdei Renáta Krónikus betegségek előfordulásának gyakorisága Nyíregyháza felnőtt lakossága körében EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 67-75. , 9 p. (2019)
 • Sárváry, Andrea ; Majer, Réka ; Jávorné, Erdei Renáta Lelki egészség Nyíregyháza lakosai körében EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 46-56. , 11 p. (2019)
 • Sárváry, Attila ; Szelesné, Árokszállási Andrea ; Gyulai, Anikó ; Jávorné, Erdei Renáta Nyíregyháza felnőtt lakosságának táplálkozási szokásai, tápláltsági állapota EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 27-35. , 9 p. (2019)
 • Jávorné, Erdei Renáta Nyíregyháza egészsége tematikus blokk előszó EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 60 : 5 pp. 25-26. , 2 p. (2019)
 • Jávorné, Erdei Renáta ; Takács, Péter A Huszár- és Keleti lakótelepeken élők egészségi állapota Nyíregyházán – életminőségre gyakorolt hatások ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 10 : 29 pp. 70-83. , 14 p. (2019)
 • Sárváry, Attila; Kósa, Zsigmond; Jávorné, Renáta Erdei; Gyulai, Anikó; Takács, Péter; Sándor, János; Sárváry, Andrea; Németh, Ágnes; Halmai, Réka; Ádány, Róza Socioeconomic status, health related behaviour, and self-rated health of children living in Roma settlements in Hungary CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 27 : 1 pp. 24-31. , 8 p. (2019)
 • Anita, R. Fedor ; Renáta, J. Erdei The Phenomenon and the Characteristics of Precariate in Hungary: Labormarket situation, Precariate, Subjective health In: Javier, Orozco Messana; Juan, Miguel Martínez Rubio (szerk.)Proceedings 5th CARPE Conference: Horizon Europe and beyond Valencia, Spanyolország : Editorial Universitat Politècnica de València - UPV, (2019) pp. 252-257. , 6 p.
 • Jávorné, Erdei Renáta ; Takács, Péter Szubjektív egészségi állapot és annak változásai Nyíregyházán ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 9 : 27 pp. 96-109. 14 p. (2018)
 • Erdei, Renáta J. ; Barth, Anita ; Fedor, Anita R. ; Takács, Péter Measuring the factors affecting health literacy in East Hungary: Health literacy in the adult population of Nyíregyháza city KONTAKT 20 : 4 pp. e375-e380. , 6 p. (2018)
 • Ágota, Moravcsik-Kornyicki ; Zsigmond, Kósa ; Erdei, Renáta Jávorné; Anikó, Gyulai ; János, Sándor ; Karolina, Kósa Health status of pregnant women in Szabolcs-Szatmár-Bereg county of Hungary between 2010 and 2012 ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 8 : 24 pp. 9-22. , 14 p. (2017)
 • Moravcsik-Kornyicki, Ágota; Kósa, Zsigmond; Gyulai, Anikó; Jávorné, Erdei Renáta;  Kósa, Karolina Területi egyenlőtlenségek hosszú idősoros elemzése a várandós nők egészségi állapotát vizsgálva ORVOSI HETILAP 158 : 29 pp. 1131-1142. , 12 p. (2017)
 • Fiedler, Orsolya ; Fogarasiné, Grenczer Andrea ; Jávorné, Erdei Renáta ; Kissné, Dányi Éva ; Sándorné, Szabó Iringó Várandósgondozás In: Tobak, Orsolya (szerk.)Általános védőnői ismeretek Budapest, Magyarország: Medicina Könyvkiadó Zrt., (2017) pp. 38-90. , 53 p.
 • Jávorné, Erdei Renáta ; Takács, Péter ; Fábián, Gergely Relation of Health Condition and Quality of Life: Examination of the Quality of Life of the Disadvantaged Population in Nyíregyháza by the FT Quality of Life Index PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 10 : 2 pp. 157-164., 8 p. (2015)
 • Renáta, Jávorné Erdei ; Anikó, Gyulai ; Anita, Rusinné Fedor ; Péter, Takács Quality of life and community activities EUROREGIONAL JOURNAL OF SOCIOECONOMIC ANALYSIS 2 : 1 pp. 39-45. , 7 p. (2014)
 • Bányai, Emőke ; Dávid, Mária ; Fedor, István ; Jávorné, Erdei Renáta ; Kissné, Dányi Éva ; Lévárdy, Edit Új utakon: Oktató védőnői továbbképzés : hallgatói kézikönyv Budapest, Magyarország : Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) (2014) , 217 p.
 • Kósa, Zsigmond ; Gyulai, Anikó ; Jávorné, Erdei Renáta ; Nagy, Józsefné ; Rákóczi, Ildikó ; Takács, Péter Védőnői és házi gyermekorvosi/vegyes praxisú háziorvosi feladatszervezés felmérése, időmérleg vizsgálat: Vezetői összefoglaló , 216 p. (2014)
 • Jávorné, Erdei Renáta ; R., Fedor Anita ; Berencsiné, Madácsi Eszter A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 5 : 12-13 pp. 189-206. , 18 p. (2014)
 • R, Fedor Anita ; Jávorné, Erdei Renáta A foglalkoztatás jellemzői Nyíregyházán ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 5 : 12-13 pp. 29-46. , 18 p. (2014)
 • Diószegi, Judit; Pikó, Péter; Kósa, Zsigmond; Sándor, János; Ádány, Róza Taste and food preferences of the Hungarian Roma population EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 29 : Suppl. 4 pp. 118-119. , 2 p. (2019)
 • Fiatal, Szilvia; Pikó, Péter ; Kósa, Zsigmond ; Sándor, János ; Ádány, Róza Genetic profiling revealed an increased risk of venous thrombosis in the Hungarian Roma   population THROMBOSIS RESEARCH 179 pp. 37-44. , 8 p. (2019)
 • Pikó, Péter ; Fiatal, Szilvia ; Kósa, Zsigmond ; Sándor, János ;  Generalizability and applicability of results obtained from populations of European descent regarding the effect direction and size of HDL-C level-associated genetic variants to the Hungarian general and Roma populations GENE 686 pp. 187-193. , 7 p. (2019)
 • Sárváry, Attila ; Bálint, Pál Csaba ; Gyulai, Anikó ; Kósa, Zsigmond A magyarországi emlő- és méhnyakszűrés retrospektív vizsgálatának jellemzői a halálozási és megbetegedési adatok tükrében ORVOSI HETILAP 160 : 49 pp. 1948-1956. , 9 p. (2019)
 • Werissa, Nardos Abebe ; Piko, Peter ; Fiatal, Szilvia ; Kosa, Zsigmond ; Sandor, Janos ; Adany, Roza SNP-Based Genetic Risk Score Modeling Suggests No Increased Genetic Susceptibility of the Roma Population to Type 2 Diabetes Mellitus GENES 10 : 11 p. 1 Paper: 942 , 16 p. (2019)
 • Pikó, Péter ; Fiatal, Szilvia ; Kósa, Zsigmond ; Sándor, János ; Ádány, Róza A csökkent HDL-koleszterin szint a roma lakosság körében tapasztalt magas prevalenciájában szerepet játszó genetikai tényezők NÉPEGÉSZSÉGÜGY 96 : 1 pp. 39-50. , 12 p. (2018)
 • Diószegi, J ; Fiatal, S ; Tóth, R ; Moravcsik-Kornyicki, Á ; Kósa, Z ; Sándor, J ; McKee, M ; Ádány, R Distribution Characteristics and Combined Effect of Polymorphisms Affecting Alcohol Consumption Behaviour in the Hungarian General and Roma Populations. ALCOHOL AND ALCOHOLISM 52 : 1 pp. 104-111. , 8 p. (2017)
 • Fiatal, S ; Pikó, P ; Kósa, Z ; Sándor, J ; Ádány, R Increased genetic susceptibility of the Hungarian Roma population to venous thrombosis: Róza Ádány EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 27 : suppl_3 pp. 31-31. , 1 p. (2017) 
 • Piko, P ; Fiatal, S ; Kosa, Z ; Sandor, J ; Adany, R Data to genetic risk assessment on high-density cholesterol level associated polymorphisms in Hungarian general and Roma populations. DATA IN BRIEF 14 pp. 354-359. , 6 p. (2017)
 • Piko, Peter ; Fiatal, S ; Kósa, Z ; Sándor, J ; Ádány, R Generalisability of effect size estimates for SNPs related to HDL-C obtained on European populations EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 27 : suppl_3 pp. 466-466. , 1 p. (2017)
 • Pikó, Péter ; Fiatal, Szilvia ; Kósa, Zsigmond ; Sándor, János ; Ádány, Róza Genetic factors exist behind the high prevalence of reduced high-density lipoprotein cholesterol levels in the Roma population. ATHEROSCLEROSIS 263 pp. 119-126. , 8 p. (2017)
 • Sandor, J ; Kosa, Z ; Boruzs, K ; Boros, J ; Tokaji, I ; McKee, M ; Adany, R The decade of Roma Inclusion: did it make a difference to health and use of health care services? INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 62 : 7 pp. 803-815. , 13 p. (2017)
 • Törő, Viktória ; Sárváry, Attila ; Takács, Péter ; Barkaszi, Péter Andrea ; György, Lívia ; Kósa, Zsigmond Assessment of Quality Care of Chronic Illness Patients Living in Roma Colonies and in the General Population: a Comparative Study CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 23 : 1-2 pp. 58-70. , 13 p. (2017)
 • Fiatal, Szilvia ; Tóth, Réka ; Moravcsik-Kornyicki, Ágota ; Kósa, Zsigmond ; Sándor, János ; McKee, Martin ; Ádány, Róza High Prevalence of Smoking in the Roma Population Seems to Have No Genetic Background NICOTINE AND TOBACCO RESEARCH 18 : 12 pp. 2260-2267. , 8 p. (2016) 
 • Kósa, Zsigmond, A romák egészségi állapota In: Kósa, Zsigmond (szerk.) Helyzetkép a magyarországi romákról, Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2016) pp. 126-155. , 30 p.  
 • J, Diószegi ; S, Fiatal ; R, Tóth ; Á, Moravcsik-Kornyicki ; Z, Kósa ; J, Sándor ; R, Ádány Polymorphisms affecting alcohol consumption behaviour in the general Hungarian and Roma populations EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 25 : 3 Paper: ckv172.021 , 1 p. (2015)
 • Kósa, Zs ; Moravcsik-Kornyicki, A ; Diószegi, J ; Roberts, B ; Szabó, Z ; Sándor, J ; Ádány, R Prevalence of metabolic syndrome among Roma: A comparative health examination survey in Hungary EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 25 : 2 pp. 299-304. , 6 p. (2015)
 • Tóth, R ; Moravcsik-Kornyicki, A. ; Fiatal, S ; Kósa, Z. ; Adany, R. High Prevalence of Smoking in the Roma Population Seems to Have No Genetic Background EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 24 : 2. suppl. pp. 255-256. , 2 p. (2014)
 • Sandhu, S ; Bjerre, NV ; Dauvrin, M ; Dias, S ; Gaddini, A ; Greacen, T ; Ioannidis, E ; Kluge, U ; Jensen, NK ; Lamkaddem, M et al. Experiences with treating immigrants: a qualitative study in mental health services across 16 European countries. SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 48 : 1 pp. 105-116. , 12 p. (2013)
 • Sárváry, A ; Kósa, Zs ; Jávorné, Erdei R ; Gyulai, A ; Takács, P ; Sándor, J ; Sárváry, A ; Németh, Á ; Halmai, R ; Ádány, R Telepszerű körülmények között élő gyermekek egészségmagatartása Északkelet-Magyarországon NÉPEGÉSZSÉGÜGY 90 : 4 pp. 230-245. , 16 p. (2012)
 • Kósa Zsigmond; A 65 éves és idősebb korúak halálozási viszonyainak alakulása Magyarországon 1980 és 2008 között NÉPEGÉSZSÉGÜGY 89 pp. 14-26. , 13 p. (2011) 
 • Vokó, Z ; Csépe, P ; Németh, R ; Kósa, K ; Kósa, Zs ; Széles, Gy ; Ádány, R Does socioeconomic status fully mediate the effect of ethnicity on the health of Roma people in Hungary? JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 63 : 6 pp. 455-460. , 6 p. (2009)
 • Kósa, Zs ; Széles, Gy ; Kardos, L ; Kósa, K ; Németh, R ; Országh, S ; Fésüs, G ; Martin, McKee ; Ádány, R ; Vokó, Z A telepszerű körülmények között élők összehasonlító egészségfelmérése NÉPEGÉSZSÉGÜGY 86 : 1 pp. 5-14. , 10 p. (2008)
 • Kosa, Z ; Szeles, G ; Kardos, L ; Kosa, K ; Nemeth, R ; Orszagh, S ; Fesus, G ; McKee, M ; Adany, R ; Voko, Z A comparative health survey of the inhabitants of Roma settlements in Hungary AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 97 : 5 pp. 853-859. , 7 p. (2007)
 • Szeles, G ; Voko, Z ; Jenei, T ; Kardos, L ; Pocsai, Z ; Bajtay, A ; Papp, E ; Pasti, G ; Kosa, Z ; Molnar, I et al. A preliminary evaluation of a health monitoring programme in Hungary EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 15 : 1 pp. 26-32. , 7 p. (2005)
 • Kósa, Zs ; Vokó, Z ; Vargáné, Hajdú P ; Ádány, R A halandóság területi sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 1994-1996 NÉPEGÉSZSÉGÜGY 81 pp. 43-51. , 9 p. (2000)
 • Gebriné Krisztina Éles, Lampek Kinga, Sárváry Andrea, Sárváry Attila, Takács, Péter, Zrínyi  Miklós (2019): Impact of sense of coherence and work values perception on stress and self-reported health of midwives  MIDWIFERY  77. 9 - 15.  doi.org/10.1016/j. midw.2019.06.006 
 • Gebriné Éles Krisztina,Takács Péter, Sárváry Andrea,Heinrichné Kőszegi Katalin, Lampek Kinga (2017): A szülésznők munkával való elégedettségét befolyásoló tényezők vizsgálata, EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 8 (3) 156-167.     
 • Gebriné Éles Krisztina, Takács Péter, Kósa Zsigmond, Heinrichné Kőszegi Katalin, Lampek Kinga (2017): A szülésznők munkával való elégedettségének és a munkával kapcsolatos értékmegítélésének összehasonlító országos vizsgálata , ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA  8  (24)  41-58.
 • Gebriné Éles Krisztina, Sárváry Andrea, Sárváry, Attila, Takács Péter, Lampek Kinga (2018): A kórházban dolgozó szülésznők munkaérték   preferencia vizsgálata,  NŐVÉR 31 (4) 20-28. 
 • Sárváry, Andrea ; Takács, Péter ; Éles Gebriné, Krisztina; Sárváry, Attila (2019): Health care and social worker students' attitudes, knowledge and experience of complementary   and alternative medicine and its differences between full-time and part-  time students in  Hungary, KONTAKT 21,  (2)  214-221.        
 • Gyulai, A., Nagy, A. C., Pataki, V., Tonté, D., Ádány, R., Vokó, Z.: General practitioners can increase participation in cervical cancer screening - a model program in Hungary. BMC Fam Pract. 19 (1), 1-8, 2018.
 • Gyulai, A., Nagy, A. C., Pataki, V., Tonté, D., Ádány, R., Vokó, Z.: Survey of Participation in Organised Cervical Cancer-Screening Programme in Hungary. CEJPH. 23 (4), 360-364, 2015.
 • Gyulai, A., Fehér, E., Balázsi, I.: A védőnők szerepe a méhnyakrák megelőzősében: a Védőnői Méhnyakszűrő Programok tapasztalatai Magyarországon. Acta Med. Sociol. 6, 21-38, 2015.
 • Balogh, M., Gyulai, A., Pál, K.: Egészségfejlesztés fejezet.
 • In: Általános védőnői ismeretek: egészségügyi felsőoktatási záróvizsga tesztkérdésgyűjtemények. Szerk.: Rantalné Szabó Márta; [szerzők Batka Tiborné Bajusz Judit et al.], Medicina, Budapest, 303-344, 2010.
 • Pázmány Viktória: Egy önsegítő szervezet társadalmi integrációra irányuló tevékenysége. In: Budapesti Nevelő, 2010.2
 • Pázmány Viktória: A Speciális Olimpia mozgalom Kölyök Sportoló programjának állapotfelmérő-eszköze a gyakorlatban Acta Medicinae et Sociologica