Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék

VeresBalajtiIlona


Vezető: Dr. Veres-Balajti Ilona

Vezető elérhetősége: balajti.ilona@sph.unideb.hu / +36 52 512-732

Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

 

A Tanszék főbb profilja

A Debreceni Egyetemen 1999 óta folyik gyógytornászképzés, 2010 óta angol nyelven is. Kezdetben önálló szakként, majd 2006 óta az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányaként. Az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányát 2009. szeptember 1-jétől a Népegészségügyi Kar működteti. A képzés szervezését és az oktatási és kutatási tevékenységek megvalósítását a Fizioterápiás Tanszék végzi. A tanszék küldetése az orvos- és egészségtudományi képzési területen olyan nemzetközi szintű szaktudással és gyakorlati felkészültséggel rendelkező gyógytornászok képzése, akik tevékenységükkel érdemben támogatják az egészségügyi/népegészségügyi szolgáltatás keretei között az egészség fejlesztését, a betegségek megelőzését, gyógyítását és a beteg egyének rehabilitációját. 


Kutatási tevékenység

A tanszék oktató és kutató munkát végző dolgozói az izomélettan, az állóképesség fejlesztés, a mozgásszervi fizioterápia, az egészségfejlesztés és a prevenció különböző szintjeinek területén végeznek kutatómunkát a Klinikai orvostudományok, valamint az Egészségtudományi doktori iskolákhoz csatlakozva. A tudományos diákköri tevékenységek is ezeken a területeken folynak.


Oktatás

A Fizioterápiás Tanszék fő feladata az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán folyó képzés szervezése, fejlesztése és működtetése a magyar és angol nyelvű programokban. A tanszék a differenciált szakmai anyagot tartalmazó tantárgyakat részben saját oktatóival, részben az egészségügyi ellátásban dolgozó gyógytornászok bevonásával látja el. Az alapképzésben oktatott fizioterápiás ismeretek lefedik a mozgástani alapokat, a mobilizációs-manuális terápiás módszereket, a belgyógyászati, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai és traumatológiai fizioterápiát és számos más területet. Szabadon választható tantárgyként új, kiegészítő fizioterápiás ismereteket is ajánlunk a hallgatóknak. 


Szakértői tevékenység

Tanszékünk szakmai szakértői munkát látott el 2017 és 2020 között a Nemzeti Népegészségügyi Központ EFOP 1.8.9.-VEKOP-17-2017-00001 B alprojektjében, az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése keretén belül a praxisközösségekben végzendő gyógytornász-fizioterápiás szakmai, módszertani tevékenységekkel kapcsolatban.
Rendszeresen szakértői véleményt készítünk, külföldön szerzett gyógytornász –fizioterápiás oklevelekről, a magyarországi egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elismerés engedélyezéséről.

 

Projektek az elmúlt 10 évben, melyben tanszékünk oktatói részt vettek:

 • TÁMOP 6.1.2./A/09/1 Teljes körű iskolai egészségfejlesztési program a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban. 
 • TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 "ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon 
 • TÁMOP-4.1.2.-08/1/A Tananyagfejlesztés új és már meglévő alap- és mesterképzésekhez az egészségtudományi képzések területén. 
 • SH/8/1 Svájci Hozzájárulás Program. Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram. 
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00005, „A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén” 
 • EFOP 1.8.9.-VEKOP-17-2017-00001 B alprojekt „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” 
 • EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú, „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében”
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program”

 

Az elmúlt öt év tanszékhez köthető publikációi: 

 • Csepregi, É., Szekanecz, Z., Némethné Gyurcsik, Z., Szántó, S.: A légzőtorna szervezetünkre gyakorolt pozitív élettani hatásai. Mozgásszervi Továbbképző Szemle.3 (2), 63-65, 2020.
 • Ádány, R., Pikó, P., Fiatal, S., Kósa, Z., Sándor, J., Bíró, É., Kósa, K., Paragh, G., Bácsné Bába, É., Veres-Balajti, I., Bíró, K., Varga, O., Balázs, M.: Prevalence of Insulin Resistance in the Hungarian General and Roma Populations as Defined by Using Data Generated in a Complex Health (Interview and Examination) Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health.17 (4833), 1-22, 2020.
 • Csepregi É, Szekanecz Z, Szántó S: The effects of breathing exercises in comparison with other exercise programs on cardiorespiratory fitness among healthy female college students. J Sports Med Phys Fitness. Edizioni Minerva Medica, doi: 10.23736/S0022-4707.19.09916-X. 2019.
 • Király, E., Szilágyiné Lakatos, T., Veres-Balajti, I., Kárpáti, I.: Krónikus vesebetegségben szenvedőkre adaptált gerinctorna alkalmazása a nem specifikus derékfájdalom csökkentésére. Hyperton. nephrol. 22 (suppl), 44-45, 2018.
 • Veres-Balajti Ilona: A fizikai aktivitás fokozását támogató programok, gyógytorna-szolgáltatások. In: Ádány Róza, Papp Magor: Prevenciós szolgáltatások az alapellátásban. Gyula: Dürer Nyomda Kft., 2017. pp.225-245. (ISBN:978-963-226-622)
 • Ilona Balajti: Physiotherapy project of the GP’s cluster model program in Hungary. Journal of physical therapy and sports medicine, 2017, 1:(1) 51. 
 • Király, E., Szilágyiné Lakatos, T., Veres-Balajti, I., Kárpáti, I.: Mozgásterápiás elvek és saját gyakorlati tapasztalatok a krónikus vesebetegek, dializáltak és vesetranszplantáltak kezelésében. Hyperton. Nephrol. 21 (Suppl.), 52-53, 2017.
 • Veres-Balajti I., Molocs B.: A praxisközösségi működés tapasztalatai a gyógytornász szemszögéből. Népegészségügy 2017, 95:(1) 41-46. 
 • Bíró, É., Veres-Balajti, I., Ádány, R., Kósa, K.: Social cognitive intervention reduces stress in Hungarian university students. Health Promot. Int. 32 (1), 73-78, 2017.
 • Kecskemétiné, G., Csiki, Z., Mile, M., Zsóri, K., Shemirani, A.: The clinical significance of pneumatic tube transport system on platelet indices: EDTA or citrate anticoagulant? Int. J. Lab. Hematol. 39 (4), 102-105, 2017.
 • Pálinkás, J., Manó, S., Soha, R., T. Nagy, J.: A ló egy lépésciklusának nyolc periódusú képi megjelenítése és a marmozgások kétdimenziós gyorsulásaival való szinkronízálása. Biomech. Hung. 9 (1), 31-40, 2016.
 • Pálinkás, J.: Lovasterápia hatása cerebrál paresises gyermekek esetében: az irodalom kritikai áttekintése. Biomech. Hung. 9 (1), 17-29, 2016.
 • Bíró, É., Veres-Balajti, I., Kósa, K.: Social support contributes to resilience among physiotherapy students: a cross sectional survey and focus group study. Physiotherapy. 102 (2), 189-195, 2016.
 • Manó, S., Pálinkás, J., Szabó, J., T. Nagy, J., Bakó, K., Csernátony, Z.: Application of a vibrating device for the prevention of flexion contracture after total knee arthroplasty. Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol.25 (1), 167-172, 2015.
 • Cseri, K., Vincze, J., Cseri, J., Fodor, J., Csernátony, Z., Csernoch, L., Dankó, K.: HMGB1 expression and muscle regeneration in idiopathic inflammatory myopathies and degenerative joint diseases. J. Muscle Res. Cell Motil. 36 (3), 255-262, 2015.

 

Tagok